Toidu külmutamine ja taaskuumutamine


Toidu külmutamine ja taaskuumutamine
grillScanpix

Kuumtöödeldud toidu külmutamiseks on vaja toit enne jahutada toatemperatuuril ja seejärel külmikus. Üsna täpselt peaks järgima ka juhiseid toidu taaskuumutamiseks. Nii väldid toidu riknemist ja ristsaastumist.

Külmutamine

Kuumtöödeldud toidu külmutamiseks on vaja toit enne jahutada toatemperatuuril ja seejärel külmikus. See väldib toidus suurte jääkristallide teket ning sulatamisel säilib toidu struktuur paremini. Üldjuhul on koduses majapidamises kasutatavates külmikutes madalaim temperatuur -18 °C.

Järgige külmiku tehnilises dokumendis olevaid juhiseid toidu ohutuks külmutamiseks ja säilitamiseks! Sageli on külmiku külmaosas saavutatav temperatuur tähistatud lumehelveste või tärnidena. Samasugune märgistus võib olla ka külmutatud toidu pakendil. Tärnide arv vastab külmiku temperatuurile alljärgnevalt:

Tähis Säilimisaeg
* mitte üle -6 °C
** mitte üle -12 °C
*** mitte üle -18 °C
**** -18 °C kuni -25 °C

Jälgige toidu pakendil olevaid juhiseid toidu säilitamiseks, kuna need on määratud toidu valmistaja poolt! Toit tuleb tarbida valmistaja poolt määratud tähtaja jooksul. Ärge külmutage sulanud toitu uuesti!

Taaskuumutamine

Kui olete valmistanud kuumtöödeldud toidu, jahutanud selle ja säilitanud külmikus ning soovite seda taas kuumutada, siis tuleks seda teha 30 min jooksul pärast külmikust võtmist. Toidu keskosa temperatuur peab kuumenema 75 °C ning enne serveerimist ei tohi temperatuur langeda alla 63 °C.

Taaskuumutatud, kuid tarbimata toit tuleks hävitada.

Allikas: toitumine.ee