Töösuhetest astroloogia valgusel

 (43)

Töösuhete probleemid on keerulised, kuid huvitavad. Üheks abimeheks nende lahendamisel on astroloogia. Naiivne oleks väita, et töösuhted saaksid päris selgeks stiilis “kuue-kuuga-trammijuhiks”, aga mõnegi olulise sammu kaasinimeste poole jõudmiseks on võimalik teha.

Raske, või isegi mõttetu oleks seda õppida isikul, keda ei huvita psühholoogia- ei teistest ega endast arusaamine. Või neil, kes enda jaoks juba ammu kõik inimesed lõpuni paika pannud, suutmata sealjuures ka ennast natukenegi erapooletult hinnata.

Suhtlemis — ja partnerlusastroloogia ei piirdu kaugeltki ainult armusuhetega. Suhtlemistasandid on palju: sugulus-, sõprussuhted, õpetaja –õpilase vahekord, arsti-haige omavaheline kontakt jne.

Mõistagi lisanduvad neile töösuhted, mis võivad kauaaegsete sõprade või tuttavate kontekstis võtta hoopis uueilmelise joone. Kuna astroloogiaga saab seostada mistahes valdkonda, võtab see vana õpetus kokku ka töösuhted.

Väga rumal oleks arvata, et viimaseid on võimalik väga kiiresti paika panna. Ka ei piirdu need pelgalt sodiaagimärkide ja looma aastatega seoses olevast teabega. Nagu näiteks abielusuhted, nii võivad ka töösuhted muutuda, areneda ning kahjuks ka hävineda.

Tänapäevase (ja mitte üldsegi fatalistliku ning psühhoteraapilise) astroloogia seisukohalt ei saa kedagi hoobilt parandamatuks kolleegiks pidada. Seda muidugi juhul, kui tegu pole äärmusliku variandiga. Astroloogia eesmärgiks pole määrata suhteid lõplikult halbadeks või headeks, vastupidi, eesmärgiks on mõista.

Kuna ei meie ega ka meie kolleegid ei ole pühakud, jääb ainsaks võimaluseks suhteid parandada. Personalivalikul ei saa me muidugi iga inimesega arvestada. Astroloogia annab kinnitust, miks me mõnikord peame mõnele potentsiaalsele kandidaadile “ei” ütlema.

Töösuhted ei piirdu sageli ainult tegevusraamistikuga, kontaktid on mõnikord läbi põimunud. Mõne kolleegiga oleks meil justkui halb karma. Võimalik, et seda saab parandada. Ja mõne teise töökaaslasega tunneme justkui “eelmise elu tunnet”. Mõnest ei saagi justkui lahti, olgu heas või halvas mõttes. Ikka ja jälle jalutab ta meile mõnes uues firmas vastu. Nii näiteks töötasin minagi ühe inimesega samas osakonnas, kes oli kunagi väga ammu minu kasvatajaks lasteaias. Meie sünnikaartides oli lihtsalt väga palju ühendavat.

Väga tähtsate koostegevuste suhtes on kokkusobivusel oluline tähtsus. Et natukenegi astroloogilistest suhtest aimu saada, on tänapäeval võimalik osaleda astroloogiakursustel. Osalejateks sobivad sellised inimesed, kes ei soovi kaasinimesi ainult ära kasutada ega lõplikult paika panna. Tänapäeva psühhoteraapiline astroloogia, mille esindajaks olen ka ise, ei hirmuta kedagi. Vastupidi, juhib meie tähelepanu uutele võimalustele nii meis eneses kui ka meie ümber.

Kui meid on kodus, koolis, sõjaväeteenistuses või töökollektiivis liialt paika pandud, võime astroloogia abil leida endas ja teisteski palju uut ja huvitavat. On ju iga indiviid kui kosmos ning palju võimekam, kui oskaksime ette kujutada. Ka on võimalik igaühel positiivselt muutuda, kui seda vaid soovitakse.

Eneseavastamiseks pole kunagi liiga hilja.

Koostas: CV-Online`I koostööpartner astroloog Andres Klemet

Täiendavat infot töisest astroloogiast leiate: http://cvonline.delfi.ee/cvo/partner_detail.php?partner_id=46