Üks küsimus: Kuidas maksutõus mõjuks Teie ärile?


Olari Taal
Olari TaalPäevaleht/Pressifoto

Tuleva aasta riigieelarve täis saamiseks tahab valitsus mitut maksu tõsta.

Aigar Pindmaa, endine lihatööstur ja nüüdne hotelliärimees
Maal annab käibemaksumäära tõus väiksematele hotellidele hoobi, mis tähendab, et peame leidma kusagilt 13 protsenti lisasissetulekut, et säilitada vähemalt praegune olukord. Võrreldes teiste riikidega on meid pandud raskesse konkurentsiolukorda. Investeeringute tegemine äärealadel muutub sisuliselt võimatuks.

Tarmo Sumberg, hotelliärimees
Näen maksutõusu asemel efektiivsuse kasvatamise vajadust. Ettevõtluses saab teha investeeringuid ainult siis, kui sul on kasum või pangalaen. Riigil on samamoodi, saab investeerida, kui on, millest.

Ettevõte vaatab möödunud perioodil tehtud vead ja kulud kriitiliselt üle, nii peaks tegema ka riik.

Kui me konkurentsivõimet vähendame, jääb, ma kahtlustan, see väike 90 miljonit krooni majutuskäibemaksu raha, mida arvatakse saadavat maksutõusust, palju väiksemaks.

Olari Taal, ettevõtja
Maksutõusukavale on keeruline lühikest hinnangut anda, ent samas ei ole ka õige aeg nurisemiseks. Ilmselgelt on paar aastat tagasi valesid otsuseid tehtud, sest maksudest laekunud raha ehk eelarve on valedesse struktuuridesse pandud ja inflatsiooniga võideldud ei ole.