Uudne e-järjekord teeb arstiabi kättesaadavamaks


Uudne e-järjekord teeb arstiabi kättesaadavamaks
Foto: Tanel Meos

Hambaravi ja meditsiin tervikuna on peaaegu ainus valdkond nii Eestis kui ka kogu maailmas, kuhu nutilahendused pole samaväärselt teiste valdkondadega jõudnud — Sakala Hambaravi äpp on esimene nutirakendus, mis lühendab ravijärjekordi ning vähendab arstide tööpäevas ootamatuid tühje tunde.

“Kuna hambavalu võib meid tabada kasvõi seenemetsas ja siis ei ole pikalt aega administraatoritega ping-pongitada, et kiiresti ja sobivat aega enda hambaarsti juurde saada,” selgitas Eesti Ettevõtlusauhindade Aasta Uuendaja nominendi Sakala Hambaravi tegevjuht Hendrik Kiige hambaraviäpi loomise tagamaid. Tema sõnul arendas hambaravikliinik rakenduse välja arvestades nii patsientide vajadusi kui ka arstide ootuseid.

Sakala Hambaravi kogemus näitab, et rakenduse väljaarendamisest on kasu nii kliinikule, patsientidele kui ka meditsioonisektorile laiemalt, sest eriarstide ootejärjekorrad on teatavasti oodatust pikemad — optimeerides enda süsteeme, muutuks Eesti ravisüsteem ka efektiivsemaks.

“Kui mõni patsient tühistas enda raviaja, siis sageli jäi arstil tööpäeva paus ja samal ajal ei saanud teised patsiendid kiiresti sobivat arstiaega — see pikendas asjatult ootejärjekordi. Lisaks ajagraafikute paremale planeerimisele aitab hambaraviäpp muuta hambaarsti teenused ja teenustega seotud info patsientidele oluliselt kättesaadavamaks,” tõi Kiige esile rakenduse funktsionaalsust.

Seotud lood:

“Hambaraviäpi oluliseks eeliseks on lisaks ka personaalsete meeldetuletuste saamine — näiteks lisatakse arstiaeg otse nutitelefoni kalendrisse või saadetakse kord aastas meeldetuletus, et on aeg hambaid arsti juures kontrollida või edastatakse mõni ravispetsiifilisem meeldetuletus — igal juhul on patsientide tagasiside olnud positiivne, sest kiire elutempo juures on sellised märguanded olulised, aidates ennetada tervisevaeguseid ning õigel ajal arsti juurde tulla,” rõhutas Kiige.

Nobedate näppude voor

Hambaraviäppi on võimalik alla laadida nii Google Play’st kui ka App Store’ist — tuleb luua konto ja sisse logida. Seejärel on võimalik broneerida endale sobiv raviaeg või panna end online-ootejärjekorda: seda nii ühe konkreetse arsti juurde või kui on soov väga kiiresti raviaega saada, siis ka vabalt valitud arsti juurde.

Olles online-ootejärjekorras, annab rakendus koheselt märku, kui soovitud arsti juurde aeg vabaneb — näiteks kui keegi on enda raviaja tühistanud või seda muutnud. Vabanenud aja info jõuab online-ootejärjekorras olevate kasutajateni, mis võimaldab kiiresti sobivusel vabanenud aed endale broneerida.

Seeläbi aitab rakendus lühendada ravijärjekordi ja saada vajadusel kiiremini endale sobiva hambaarsti juurde aja — samas aitab see planeerida ka arstide tööd, vähendades ühtlasi päeva jooksul arstide vabanenud aegasid.

Rakenduse väljakutsed

See, et sarnast meditsiinirakendust pole Eestis ja ka mujal maailmas loodud, tuli üllatusena ka Sakala Hambaravile.

Hendrik Kiige sõnul on üheks põhjuseks ehk keeruline sisenemisbarjäär, sest IT-lahenduste loomine on ajamahukas ja kulukas ettevõtmine, mis eeldab täiendavaid kompetentse. Ravisüsteemid on teistmoodi keerulised ning neid kahte valdkonda kliinikutes kokku sobitada on paras väljakutse — kuid ometigi teostatav ja vajalik nagu näitab Hambaraviäpi loomine.

Sakala Hambaravi tegevjuht Hendrik Kiige kutsub Eesti raviasutusi üles looma enda kliiniku, arstide ja patsientide vajadusi arvestades nutikaid rakendusi, sest see parendaks nii Eesti meditsiinisüsteemi kui on ka kasuks raviasutuste enda arengule. Justnimelt ise nutikaid rakendusi luues on võimalik paremini mõista enda patsientide ootusi ja vajadusi ning luua midagi, mis muudab patsientide elu paremaks. Ühtlasi säilib sedasi iseseisvus tegeleda tarkvara uuendustega ja luua lisaväärtus juurde ka tulevikus. Näiteks universaalsete tarkvarade või veebilahenduste kasutamisel peab arvestama, et iseseisvalt uuendusi luua on oluliselt keerulisem, soovitud uuenduste tegemise ajagraafik muutub ebamääraseks ja ei allu enam teie tahtele.

Ära ei tohi ka unustada, et kõik loodud arendused on koheselt kättesaadavad ka konkurentidele, mis tegelikult ei soosi suurepäraste uuenduste tekkimist. See on valiku koht, mida tasub kaaluda.

Hambaraviäpi arendamise põhilised väljakutsed on Sakala Hambaravi ületanud, kuid kindlasti arendatakse Hambaraviäppi veel efektiivsemaks. “Praegu on peamised väljakutsed seotud sellega, et erinevatel patsientidele on erineva tarkvaraga nutiseadmed ja vanemate ning uuendamata tarkvaraga nutiseadmetega võib esineda pisikesi puuduseid. Seda muret on meil keeruline lahendada, kuna eeldame, et inimesed ikka ise uuendavad õigel ajal enda nutiseadmete tarkvara,” tõi Kiige esile.

Ta lisas, et hambaraviäpi puhul on plaanis mitmekesistada patsientide maksevõimalusi nutiseadme abil ning lihtsustada veelgi arstide-administraatorite-patsientide vahelist suhtlust.

“Lisaks paljudele teistele arendusmõtetele on kindlasti plaan juba lähiajal teha rakendus kättesaadavaks ka mitmekeelsena,” sõnas Kiige.