Vaata, milliseid kaubamärke Eestis eelistatakse

 (8)
Pressikonverents
KalevFoto: Andres Putting

Esimene Eestis läbi viidud Best Buy Award uuring näitas, et hinna/kvaliteedi suhte osas annavad eestlased kõrgeima hinnangu sellistele ettevõtetele ja toodetele, nagu Tere, Kalev, Elion, Nivea, Samsung, Philips ja Volkswagen.

Uuringu käigus uuriti, mis esindas vastajaile parimat hinna/kvaliteedi suhet, võttes aluseks nende isiklikud kogemused teatud toote- või teenusekategooriatega Eesti turul.

Hiljutine uuring Eestis hõlmas 57 erinevat majanduskategooriat sellistes sektorites, nagu jaekaubandus, toit, jalatsid, rõivad, kosmeetika, kodutehnika, sidevahendid, rahandus jne.

Best Buy Award uuringu küsimused olid avatud - küsitletuile ei antud valikvastuseid. Nad said vabalt nimetada endale meelepäraseid tootjaid ja teenusepakkujaid.

Näiteks šokolaadi kategoorias esitati uuringus osalenuile järgmine küsimus: "Nimetage šokolaad, mis teie isikliku kogemuse ja arvamuse järgi pakub parimat hinna/kvaliteedi suhett Eesti turul."

Enamik küsitletuist nimetas selle küsimuse vastuseks kaubamärki Kalev.

Näokreemi kategoorias sai samasuguse küsimuse puhul esimese koha Nivea. Spordijalatsite kategoorias saavutas esikoha Nike.

Teiste Eestis uuritud kategooriate esikohtadele platseerusid Samsung (mobiiltelefonid), Volkswagen (pereautod), Dell (sülearvutid), Tere (piim), Elion (internetiteenuse pakkuja), Philips (köögiseadmed), Estonian Air (lennuettevõtja), Felix (ketšup), Saku (õlu) jt.

Rõhutamist väärib see, et Best Buy Award ei mõõda kaubamärgi väärtust ega turuosa. Turul pakutavate kaupade ja teenuste hinna/kvaliteedi suhet mõõdetakse üksnes tarbijate isiklike kogemuste, arvamuste ja rahulolu alusel.

Hea teada

Best Buy Award uuringu Eesti 2013/2014 viis läbi Šveitsi organisatsioon ICERTIAS – rahvusvaheline sertifitseerimisassotsiatsioon. Valimis oli 1200 küsitletut, kes olid vähemalt 15-aastased internetikasutajad, kes olid kõik Eesti kodanikud.

Uuring viidi veebiküsimustiku abil läbi 1.-15. oktoobril 2013, järgides CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness) meetodit.

Mis on mis: Best Buy Award projekt

Tänapäeval tahavad ostjad rohkem kui kunagi varem saada paremat kvaliteeti mõistlikuma hinnaga. Enne lõppotsuse langetamist võrdlevad tarbijad iga ostetava toote hinda ja kvaliteeti.

Hea hinna ja kvaliteedi suhe ehk parim ost on keskmisele Euroopa tarbijale olulisem kui eales varem.

Best Buy Award uuringu põhieesmärk on süüvida kasutajate kogemustesse ja arusaamadesse toodetest ja teenustest, mida kasutajad ise peavad parima hinna/kvaliteedi suhtega ostudeks.

Best Buy Award projekti ja sertifikaadi eesmärk on lihtsustada soodsaima hinnaga parimate kaupade ja teenuste otsimist, teenides seeläbi ostjaid nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Best Buy Award uuring viiakse läbi Rahvusvahelise Kaubanduskoja ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu (ESOMAR) vastu võetud rahvusvahelise turu- ja sotsiaaluuringute koodeksi sätete alusel.