Vahendajad ei suuda taksosid kontrollida

 (6)
Taksopeatus
ETA FOTO

Taksopettuste ennetamine on keeruline. Esimeseks põhjuseks on see, et vastavalt seadusandlusele on kuritegude matkimise õigus kitsal ringil ametkondadel, mille hulka ei kuulu kohalikud omavalitsused ja eraõiguslikud organisatsioonid. Eelmise aasta novembris pöördusime taas julgestuspolitsei poole, et kaasata neid Tallinna taksonduses kontrolli teostamiseks.

Teiseks põhjuseks on see, et vastavalt seadusele saab karistada ainult vedajat, mitte taksoteenuse vahendajat. Kodanikud pöörduvad tavaliselt avaldusega pettuse kohta otse firmasse, kelle logo all teenust osutatakse. Firmad on huvitatud sellest, et info meieni ei jõuaks.

Asja teeb keerulisemaks see, et osad firmad, kelle logo taksoteenuse osutamisel kasutatakse, ei oma ise taksoveoluba või sõidukeid. Tegelikult osutavad nende logo all taksoteenust FIEd. Nii toimib näiteks Linnatakso.

Sellest ka kohati vahendajate huvi puudumine teenindustaseme tõstmiseks. On tekkinud olukord, kus taksoteenust vahendavad firmad ei suuda lepingupartnereid kontrollida või ei ole huvitatud kvaliteetse taksoteenuse osutamisest. Ajakirjanduses tõstis teema üles Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), mis saatis linnavalitsusele avalduse, kus kaebas pettuste üle.

Kuid ka hotellid ja restoranid ei käitu ise alati korrektselt. Osadel EHRLi liikmetel on sõlmitud lepingud taksofirmadega või taksoteenust vahendavate firmadega neile kuuluval eramaal taksoteenuse osutamiseks, kuid nad on jätnud paigaldamata taksopeatust tähistavad märgid. Vastavalt seadusele korraldab liiklust ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku teeomanik ehk siis antud juhul hotell või restoran.

Näiteks Viru hotelli ees peaks seisma taksopeatuse märk, seal on aga väljas vaid silt “lubatud ainult Tulika taksodele”. See jätab mulje, nagu taksod seal pargiksid. Taksopeatusest ei ole hotell aga huvitatud, sest siis sooviksid seal seista ka teiste logodega taksod. EHRLi saadetud avalduses oli ka esitanud ebatäpseid andmeid sõidukite registreerimismärkide ning firmade kohta, kelle logo all teenust osutati. Hetkel peaks toimima taksonduses vabaturumajanduse seaduspärasused — nõudlus ja pakkumine ning sellele vastav hinnakujunemine -, kuna seadusega on vedajale jäetud õigus vabalt teenusele hind kehtestada. Arusaamatust turistide seas on tekitanud naabritest erinev hinnapoliitika ning välismaal ilmunud artiklid, kus selgitatakse, et Tallinnas saab igale poole 35 krooniga. Tallinnasse saabudes ootavad neid aga ees pealeistumistasud, mis ulatuvad 100 kroonini, või miinimumtasu, mis kõigub 35 kroonist 150 kroonini.

Näpunäiteid Tallinna taksode kasutajaile

* Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja. Piirhinnad puuduvad, st kõigil taksodel ei ole ühtne hinnakiri.
* Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt näidust kõrgemat sõidutasu). Arveldus peab toimuma kroonides.
* Enne taksosse sisenemist tasub tutvuda hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal. Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.
* Arusaamatuste vältimiseks on mõistlik täpsustada eelnevalt orienteeruvat hinda sihtkohani.
* Taksojuht on kohustatud andma sõitjale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti tasub küsida sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki).
* Rikkis taksomeetri ja printeri puhul on sõitjal õigus arve maksmisest keelduda (taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga).
* Taksojuhil on keelatud taksos suitsetada või lubada suitsetada teistel isikutel.
* Kõigi pretensioonide ja ettepanekutega palume pöörduda Tallinna transpordi- ja keskkonnaameti taksokomisjoni poole, tel 6 404 618, faks 6 404 617, meiliaadress yhistransport@tallinnlv.ee