Vähesed ärimehed istuvad Riigikogu pingis

 (7)
Riigikogu
ETA FOTO

Uue Riigikogu 101 liikmest saab umbes 40 puhul kõnelda mingistki äriosalusest, ehkki tõsiselt võetavaid äritegelasi on neist praeguse seisuga vaid kuus.

Nende kuue suure hulka kuuluvad Arnold Kimber, Robert Lepikson, Andres Lipstok, Reet Roos, Jüri Shehovtsov ja Olari Taal. Teatud mööndustega võib neile lisada veel ka Rein Langi, Jaanus Marrandi, Sven Sesteri ja Imre Sooääre, aga samuti Andres Jalaka, Mart Opmanni ja Vello Tafenau nimed. Ja ongi kõik.

Ülejäänud Riigikogu liikmete osalusel tegutsevate äriühingute käive jääb valdavalt mõne miljoni krooni piiresse ning nende kasuminäitajad on marginaalsed.

Samas köitis kõrvaloleva tabeli koostaja tähelepanu asjaolu, et valdav enamik Riigikogu liikmetest kuulub mitmesuguste sihtasutuste ja mittetulundusühingute nõukogudesse. Need kõik jäid aga tabelist välja.

Ka jäi tähelepanuta rahvaesindajate kuulumine nende äriühingute nõukogudesse, mille enamusaktsiad on riigi või munitsipaalvõimu omanduses. Nii näiteks kuulub nimekirja esimene Olav Aarna ASi Cybernetika nõukogusse. Ehkki Cybernetika kogu aktsiapaki hoidja on haridus- ja teadusministeerium, ulatuvad teadustootmisega tegeleva äriühingu tundlad otsapidi ka eraärisse — Cybernetikale kuulub veidi alla viiendiku ASi Privador aktsiatest.

Samuti jäid tähelepanu alt välja puhtformaalsed sidemed äriühingutega. Juba mainitud Aarna puhul võiks ju viidata näiteks sidemetele ASiga EBS Grupp. Kuid sama loogika alusel oleks pidanud siis sisse tooma ka Ivari Padari nime, lähtuvalt tema seostest Tallink Grupiga. Neid formaalseid seoseid on rohkemgi.

Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni aseesimees, ASi Pakterminal nõukogu esimees Aadu Luukas avaldas arvamust, et praeguse Riigikogu koosseisus on tõsiselt võetavaid äriinimesi liialt vähe.

“Ärimeeste esindatus peaks Riigikogus kohe kindlasti olema. Praegune suhteliselt väike esindatus on põhjendatav ilmselt sellega, et ärimeestel pole johtuvalt oma tegevusest aega Riigikogus istuda. Neid, kes pääsesid Riigikogusse ja otsustasid seal ka töötada, tuleks aga kindlasti nende tegevuses toetada. Nende töötamist Riigikogus tuleb igati tervitada ja soodustada. Ärimeeste osakaal võiks Riigikogu koosseisust olla kuskil 10–15 protsenti.”

Näitena ärimeeste tegemistest Riigikogus sobib hästi transpordiärimees Jüri Šehovtsovi eestvedamisel kolmapäeval Riigikogu menetlusse jõudnud seaduseelnõu, mis muudaks ära 200 liitrist enama kütuse Eestisse toomise maksustamise.

Riigikogu liikmete äritegevus
KESKERAKOND

Arnold Kimber
Vilma AS, aktsionär: enamusaktsiate omanik. Ettevõtte tegevusalaks pagari- ja kondiitritoodete valmistamine. Viimase kolme aasta puhaskasum on jäänud 3–4 mln kr vahele.

Olev Laanjärv
AS Marksman, nõukogu liige: väike turvafirma, mille käive on järjest kahanenud. 2001. aastal suudeti näiteks 2,7 mln kr käibe juures teenida 0,6 mln kr puhaskasumit. Laanjärv on kuulunud ka turvafirma Lilto nõukogusse.

Robert Lepikson
Petromaks Stividori AS, aktsionär: kaasaktsionärideks ammused äripartnerid Valdek Kaurit ja Sergei Petrov. Tegeleb söe- ja muu kaubandusega Paljassaare sadamas. Käive ulatub üle 40 mln kr, keskmine kasum ligi 6 mln kr aastas. Muud Lepiksoni osalusega ettevõtted on likvideeritud või likvideerimisel, kaasa arvatud Robert Lepiksoni Investeeringute AS.

Jaanus Marrandi
Antonett OÜ, osanik: Järvamaal Oisus registreeritud firma, käive tagasihoidlik. Rohkesti tegevusvaldkondi alates finantsvahendusest ja lõpetades loomakasvatusega. Estonia OÜ, osanik: omaaegse ühismajandi baasil loodud osaühing, millel on rohkesti osanikke. Hästi toimiv: 2001. aasta käive 105 mln kr, puhaskasum üle 13 mln kr. Mitu tütarettevõtet, näiteks Sõrandu Farm OÜ ja Kabala Agro OÜ. On üks pankrotistunud Rapla Dairy võlausaldajaid. FIE Jaanus Marrandi: tegevuse kohta andmed puuduvad.

Vilja Savisaar
Pilt & Sõna OÜ, osanik: kirjastusfirma, mille käive järjest kahaneb. 2001. aastal oli see alla 250 000 kr. Savisaar on end registreerinud ka füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid tema tegevusest andmed puuduvad.

Ain Seppik
Õigusbüroo Ain Seppik OÜ, osanik: kõikuvate majandusnäitajatega õigusbüroo, 2001. aasta käive oli 1,8 ja puhaskasum 0,4 mln kr.

Mark Soosaar
Chaplin AS, aktsionär: tegutseb Pärnu kunstikeskuses, mille juhatajaks on Soosaar ise Weiko Saawa Film OÜ, osanik: ühemehefirma, mille majandusnäitajad kinnitavad tegevuse kasvu. 2001. aasta bilansimaht üle 3 mln kr.

Mihhail Stalnuhhin
Narva Televisiooni AS, nõukogu liige: kohalik telefirma, mille käive ulatus 2001. aastal üle 0,7 mln kr.

Jüri Šehovtsov
Tulundusühistu Madara, osanik: perefirma, millele kuuluvad mitmed transpordiettevõtted. On Eestis üks suuremaid tegijaid, riskid hajutatud eri firmade vahel. 2002. aastal teenis üle 0,6 mln kr puhaskasumit. NBI Ekspeditsiooni AS: ekspediitorfirma, mille üks osanikke on Saksa firma G.L. Kaiser. Madara osalus 36%. 2002 kasum oli 0,03 mln kr. AS NBI Logistics: madara osalus 70%, 2002. aasta käive 23 mln kr. OÜ Parme Trans: madara osalus 90%, omab tütarfirmat Venemaal. 2002 käive 97 ja kasum 1,1 mln kr. AS Mep Trans: kuulub täienisti Madarale, 2002 käive 18 mln kr. OÜ Skyline Management: madara osalus 55%.

Liina Tõnisson
Ukulane OÜ, üks osanikke: tööstuskemikaalide müügi- ja vahendusfirma. Tegevust praktiliselt ei toimu: 2001. aasta käive jäi alla 200 000 kr.

Toomas Varek
Wimberg OÜ, asutaja: perefirma, mis on oma tegevusalaks märkinud meditsiiniseadmete hulgimüügi. 2001. aasta käive 9 ja kasum ligi 0,4 mln kr.

Harri Õunapuu
H&H Kinnisvara OÜ, asutaja: perele kuuluv kinnisvarafirma, mille tegevuse kohta andmed puuduvad Hagudi Kruus OÜ, asutaja: kruusa ja liiva kaevandamisega tegelev perefirma, käive ja kasum minimaalsed. Sakubü OÜ, asutaja: kasvava käibega kinnisvarafirma. 2001. aasta käive oli üle 8 mln kr ja kasum 0,25 mln kr. Jüri-Jaagu Talu: asub Raplamaal, registreeritud kui ettevõtlustalu. Tegevusalaks metsatöötlemine.

RES PUBLICA

Andres Jalak
Comfort AE AS, aktsionär: enne Riigikokku valimist ka juhatuse liige. Ettevõtte üks tegevusalasid on ventilatsiooni- ja kütteseadmete paigaldus, 2001. aastal teenis 1,3 mln kr puhaskasumit. Energent Eesti OÜ, üks asutajaid: enne Riigikokku valimist ka juhatuse liige. Mingist ajast pigem soomlaste Energent OY tütarfirma, 2001. aastal tegevust sisuliselt ei toimunud. Keila Südamekliiniku AS, nõukogu liige: erakapitalil rajanev raviasutus, suutis 2001. aastal 11 mln kr käibe juures teenida ligi 1,5 mln kr puhaskasumit.

Tarmo Leinatamm
Novadora OÜ: Hannes Võrnolt ostetud osaühing, seisab tegevuseta. OÜ Postimägi, osanik: rohkelt tegevusalasid, majandustegevust suurt ei toimu. OÜ Stefante: kasutusel Leinatamme meelelahutusäris, tegutseb väikese kasumiga.

Marko Mihkelson
Westend Group OÜ, osanik: koos ühe soomlasega moodustatud konsultatsioonifirma, andmed tegevuse kohta puuduvad

Henn Pärn
AS Salvete, nõukogu liige: kütusefirma, mille käive oli 2001. aastal 224 ja puhaskasum üle 3,5 mln kr. Omanike hulgas lähisugulane Priit Pärn.

Jaanus Rahumägi
Kitevale OÜ, osanik: turvakonsultatsiooni firma, aasta kasum kõikunud 200 000 ja 500 000 kr vahel, registreeritud kodusel aadressil. Ülejäänud Rahumäe osalusega turvafirmad on likvideeritud.

Indrek Raudne
AS Balti Äriarhiiv, nõukogu liige: tegevuse kohta andmed puuduvad, samas üleval pidevalt kasvav maksuvõlg, mis on hetkel koos viivisega 46 000 kr. OÜ Citigrupp, osanik: tegevuse kohta andmed puuduvad, juhatajaks Res Publica üks asutajaid Tõnis Kons. Patricia OÜ, osanik: tegevus on raugenud, kaasosanikeks teised Res Publica noored juhid. Eesti Avaliku Halduse Instituut AS, nõukogu liige: samuti seotud Res Publica juhtfiguuridega, põhikirjaline tegevus täiendusõpe. 2001. aasta lõpetas 2,3 mln kr käibe juures ligi 135 000 kr kahjumiga.

Reet Roos
Baltic FCB AS, aktsionär ja nõukogu liige: reklaamifirma, viimaste aastate käive ulatunud üle 42 mln kr, kasum on jäänud alla miljoni kr. Meediaagentuur VRS AS, aktsionär ja nõukogu liige: reklaamiagentuur, tegevusmaht on pidevalt kahanenud. 2001. aasta käive 5,6 mln kr. Reklaamimaja OÜ, osanik: kinnisvarahaldusfirma, osakapital 9,6 mln kr. Tuleviku Grupi AS, aktsionär: reklaamifirma, 2001. aasta käive ligi 10 mln kr, kasum tagasihoidlik.

Sven Sester
Economical Relations & Investments Eesti AS, nõukogu liige: Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtte tütarfirma, aktsiakapital 10 mln kr. Märkimisväärset tegevust pole arendanud, põhitegevusalaks on märgitud raudteevagunite rentimine. Omab ka ise tütarfirmat — Eries-Finants AS. ERI Kinnisvara AS, nõukogu liige: aktsiakapital 22 mln kr, 2001. aasta käive veidi üle 8 ja puhaskasum 3,5 mln kr. Bilansimaht on samas ligi 44 mln kr. Osalus osaühingus Mustjõe Projekt. Russell Projekt OÜ, nõukogu liige: kirjas reklaamifirmana, mis vaatamata 0-kroonisele käibele tootis 2001. aastal 0,5 mln kr kahjumit. Nagu ka eelneval aastal.

Imre Sooäär
Pädaste Mõis OÜ, juhataja: turismifirma, mille 2001. aasta käive 2,6 mln kr andis 0,4 mln kr kasumit Pädaste OÜ, osanik ja juhatuse liige: Pädaste mõisa omanik, pidevalt kasvav omakapital küündis 2001. aastal üle 6,8 mln kr. Teenis mõõdukat kasumit. Omab tütarfirmat Orissaare Pesumaja OÜ, mis pakub Orissaare kandis olmeteenuseid.

Olari Taal
Eggera OÜ, osanik: ühemehefirma, mis investeerib kinnisvarasse ja aktsiatesse. 2002. aasta puhaskasum ligi 0,9 mln kr. Kodumajatehase AS, aktsionär ja nõukogu liige: ehitusettevõte, mille 2001. aasta käive oli üle 138 ja kasum 21 mln kr.

Hannes Võrno
Veskaru AS, nõukogu liige: Teet Veskarule kuuluv ettevõte, mis tegeleb toitlustusega näiteks Rahvusraamatukogus. HV Haus OÜ, osanik: ühemehe PR-firma, mille tegevuse kohta andmed puuduvad.

RAHVALIIT

Mati Kepp
Blak OÜ, osanik: asutatud kui perefirma, tegevus on pigem raugemas. Mati Kepp FIE: tegevusaladeks põllumajandus ja metsandus, andmed edukusest puuduvad.

Tiit Mae
Dandruff Halduse OÜ, osanik: 2001. aastal riiulit ostetud firma, tegevuse kohta andmed puuduvad.

Jaanus Männik
Surju PM OÜ, osanik: Pärnumaal tegutsev piimandusühing, rohkesti osanikke. Areneb tõusvas joones: 2001. aasta käive 7,3 ja puhaskasum 1,5 mln kr.

Mart Opmann
Capitalis Grupp OÜ, osanik: väike konsultatsioonifirma, juhatusse on kuulunud ka kunagine rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep. Ökoehituse AS, aktsionär ja nõukogu liige: puitkonstruktsioone valmistav ettevõte, 2001. aastal teenis 13,1 mln kr käibe juures veidi üle miljoni krooni kasumit.

Koit Prants
FIE: andmed tegevuse kohta puuduvad.

Rein Randver
Rein Randveri Metsa talu: registreeritud kui FIE

Arno Rossman
Onega OÜ, osanik: üks kaasosanikke Riigikogu liige Rein Aidma, firma on varjusurmas.

Vello Tafenau
Võhu Vein OÜ, aktsionär ja juhatuse liige: veinitootmisfirma. 2001. aasta käive 14,3 ja puhaskasum veidi üle 0,15 mln kr. Ettevõtte omakapital 8,5 mln kr. Tafenau on end registreerinud ka kui füüsilisest isikust ettevõtja, kuid andmed tema tegevuse kohta puuduvad.

REFORMIERAKOND

Rein Aidma
Ondega OÜ, üks osanikke: väike toitlustusfirma, mis on pakkunud teenust Ontika arenduskoolituskeskusele. Tegevus soikunud.

Raivo Järvi
Larteko Kaubanduse AS, nõukogu liige: naisterõivaste jaemüügi väikefirma Tallinna vanalinnas. Raivo & Pliiats OÜ, osanik: ühemehefirma, pole tegevust sisuliselt alustanud.

Signe Kivi
Kivi & Kivi OÜ, asutaja: perefirma, mida juhatab abikaasa Kalju Kivi. Tegevusalaks kunstitoodete valmistamine, ost ja müük.

Rein Lang
Trio LSL AS, aktsionär: omab raadiojaamade ketti, tuntumad neist Kuku, Elmar ja Uuno. Lang on kuulunud veel ka muude Hans H. Luigega seotud meediaettevõtete nõukogusse. Rein Langi Konsultatsioonibüroo OÜ, osanik: põhiliselt oma tarbeks loodud perefirma. OÜ Kaevu Juures, üks asutajaid: Vastse-Kuustes loodud osaühing, tegevusalaks puurkaevud.

Andres Lipstok
Delegatsioon OÜ, nõukogu liige: Haapsalu HMR OÜ tütarfirma, opereerib Tallinna Olümpiapurjespordikeskust Haapsalu HMR OÜ, osanik: valdusfirma, kaasaktsionärid Toomas Vilosius ning Urmas Sukles koos abikaasa Maretiga. Viimaste aastate puhaskasum on ulatunud üle 4 mln kr. Heal AS, nõukogu liige: Haapsalu mitme sanatooriumi omanik, kuulub Haapsalu HMRile. Suurim tuluallikas Fra Mare. Viimastel aastatel on enam kui 35 mln kr käibe juures teeninud üle 5 mln kr puhaskasumit aastas. Tallink Grupp AS, aktsionär: ehkki väikeaktsionär, on Lipstok kuulunud ettevõtte nõukogusse. Šoti Klubi Kinnisvara OÜ, osanik: alles eelmise aasta lõpus moodustatud osaühing, mille osanikeks üle 10 prominentse äritegelase.

Märt Rask
Advokaadibüroo Teder & Rask, osanik: Raski tegevus vandeadvokaadina on peatatud seoses varasema ministriametiga ja praeguse Riigikogu liikme staatusega.

Toomas Tein
Medex AS, aktsionär: tegevusalaks meditsiiniteenused ja -aparatuuri müük. 2001. aasta lõppes ligi 3 mln kr käibe juures väikese kahjumiga. Omab tütarfirmat Medex Haldus OÜ. Salutaris OÜ, osanik: meditsiinikaupade müük, 2001. aasta käive oli 1,5 mln kr. Kasum minimaalne.

ISAMAALIIT

Tõnis Lukas
Usaldusühing Kirjastus Ilmamaa, täisosanik: Tartu haritlaskonna moodustatud raamatukirjastus.

Peeter Tulviste
Usaldusühing Kirjastus Ilmamaa, täisosanik: Tartu haritlaste loodud raamatukirjastus.

Tabelis kasutatud andmestik on täies ulatuses saadud Krediidiinfo abiga. Paraku peab seejuures tõdema, et kogu sealt võetav informatsioon ei pruugi alati tõele vastata, sest nii mõnigi kord opereerib Krediidiinfo pisut vananenud andmetega. Seetõttu pole välistatud, et ka tabelis toodud andmed võivad olla mõneti eksitavad. Näiteks võib juhtuda, et mõni Riigikogu liige on oma siinmainitud osaluse tegelikkuses juba maha müünud. Teatud reservatsiooniga tuleb suhtuda ka tiitlisse “juhatuse liige”. Seaduse järgi ei tohi Riigikogu liige kuuluda ühegi äriühingu juhatusse ning arvata võib, et lähema aja jooksul astuvadki Riigikogu liikmed äriühingute juhatustest tagasi, kui nad seda juba teinud ole.

Tabel pidas silmas vaid üht eesmärki — anda ülevaade Riigikogu liikmete seotusest äriühingutega. Ei enamat.