Video: Miks on vaja ruume ventileerida?

 (9)
Video: Miks on vaja ruume ventileerida?
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Kuigi külma ilmaga soovib suurem osa tarbijatest hoida tubade aknaid ja uksi kinni, et seal oleks võimalikult soe ja mugav, siis tegelikult on nii tervise kui ka hoone seisukohast tarvis ruume stabiilselt kütta, õhutada ja ventileerida.

Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur Alo Mikola selgitas Taastuvenergia Koja säästva energia koolitusprogrammi koolitusel, et ventilatsioon on oluline eelkõige seetõttu, et oleks tagatud siseõhu puhtus.

„Siseõhu kvaliteedi peamiseks hindamiskriteeriumiks on ruumiõhu CO2 sisaldus, millele lisaks tuleb jälgida ka tolmu, tubakasuitsu ja radooni taset,“ selgitas Mikola, lisades, et inimesed, ehitusmaterjalid ja muud saasteallikad eraldavad ruumidesse väga erinevaid aineid ja osakesi, mida saab vaid ventilatsiooni abil ruumist eraldada. Liiga väikese õhuvahetuse tingimustes ei puhka inimesed välja ning lisaks terviseprobleemidele võivad tekkida ruumis ja hoomes ka niiskus- või hallituskahjustused. „CO2 konsentratsiooni muutused tulevad kõige selgemalt välja ööperioodi vältel – öö jooksul võib toas CO2 tase tõusta kuni viis korda kõrgemaks kui on normaalne,“ rõhutas Mikola.

Nii ruumide kütte- kui ka ventilatsiooni üheks lahenduseks on keskkonnasoojuse rakendamine. AIT-Nordi müügiinseneri Raul Kuke sõnul saab tavatarbija keskkonnasoojust kõige lihtsamini enda tarbeks kasutada, võttes ruumide kütmiseks kasutusele maa-, õhk, või vesisoojuspumba. „Soojuspumbad kasutavad väga efektiivselt päikesekiirguse abil maasse või atmosfääri kogunenud soojust, need on töökindlad ja ökonoomsed. Soojuspumbad ei vaja eraldi küttekolde või materjalide tarvis ruumi, ega eralda ka kütmise jooksul ja järgselt tolmu ja tuhka, mis ruumi siseõhku kahjustaksid,“ selgitas Kukk.

Seotud lood:

Kui talvisel ajal aitab soojuspump hoida ruumides vajalikku temperatuuri ning tagada õhu puhtust, siis suvisel ajal on võimalik selle abil ka ruume jahutada.

Taastuvenergia Koja säästva energia koolitusprogrammi koostamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koolitusprogrammi kuues koolitus „Tuuleenergia kasutamine energia tootmiseks, ülevaade seadmete planeerimisest ja kasutamisest“ toimub juba 10. veebruaril.