Äripäev toetab parempoolset maailmavaadet. Seda viivad ellu kolm erakonda: Isamaaliit, Res Publica ja Reformierakond. Miks me kutsume üles eelistama neist ainult Isamaaliitu?

Reformierakond ja Res Publica on näidanud, et nad ei suuda teha koostööd. Teineteisele ärategemise tuhinas ununevad maailmavaade ja valijatele antud lubadused.

Res Publica ja Reformierakonna võitlus Tallinnas on mänginud nii pealinnas kui ka kogu riigis trumbid kätte Edgar Savisaarele, kellel on seetõttu olnud kerge oma huvisid teostada. Meie hinnangul ei ole Keskerakonna tegevus ettevõtluskeskkonda ja kiiret majandusarengut soosiv.

Me ei jaga Keskerakonna seisukohta, et Eesti ühiskonna kihistumise leevendamiseks tuleb maksustada suurema sissetulekuga inimesed karmimalt. Me ei ole ka nõus, et Eestis oleks kihistumine probleemiks. Meile ei meeldi, et Keskerakonna valitsusse mineku järel aeglustus tulumaksumäära alandamine. Meid teevad ettevaatlikuks Edgar Savisaare isiklikud tehingud, näiteks Keila-Joa suvila ost ning varasem Hundisilma talu kindlustuspoliiside juhtum. Meid häirib soov hakata doteerima riigieelarvest laevandusäri. Meile ei meeldi munitsipaalkorterite ehitamine, millest saavad kasu mõjukad ehitusfirmad.

Kahjuks on Keskerakond saanud Tallinnas ja ka kogu riigis oma ideid edukalt teostada. Äripäev tegi kokkuvõtte eelmiste valimiste eel Tallinnas antud lubadustest ja selgus, et kõige edukamalt on pealinnas oma lubadusi täitnud Keskerakond, kes oli pikalt koalitsioonis Reformierakonnaga ja on praegu koalitsioonis Res Publicaga. Reformierakond ja Res Publica on osutunud Edgar Savisaare käes tõhusateks tööriistadeks tema eesmärkide saavutamisel.

Võimumängud Tallinnas põhjustasid kevadel kogu riigis valitsuskriisi ning selle tulemusena pidi Reformierakond taganema oma peamisest valimislubadusest — alandada kiiresti tulumaksumäära.

Reformierakond on olnud edukas kombinaator. Toimetuse hinnangul on nad aga oma võimumängudega läinud liiale. Peaminister Andrus Ansip on oma käed sidunud ja seetõttu on Toompeal Keskerakonnal ja Rahvaliidul lihtne enda tahtmist peale suruda. Viimane näide on kalalaevade utiliseerimiseks mõeldud euroraha suunamine Rahvaliidu sõpradele.

Reformierakondlased väidavad vastu, et kui nad oleksid Isamaaliidu kombel opositsioonis, siis ei oleks nad suutnud üldse täita oma lubadusi ja Keskerakond ning Rahvaliit laiutaksid veelgi julgemalt. Reformierakonnale meeldib end näidata peamise jõuna, kes on Eestis suutnud vasakpöörde ära hoida.

Me arvame, et Reformierakond selles osas eksib. Äripäev ütles kevadel, ja viimane poolaasta on seda samuti näidanud, et praegu on võimul Eesti taasiseseisvumisaja kõige vasakpoolsem valitsus. Sellise olukorra tekkimises on peasüüdlased Reformierakond ja Res Publica. Sellepärast ärme neid seekord ka vali.

Res Publica toetajad ütlevad, et ka nemad on riigis opositsioonis ja ka nemad pole rahul valitsuses toimuvaga. Miks me siis ei kutsu lugejaid hääletama Res Publica poolt? Sellepärast, et Res Publica Tallinna piirkond näitas oma tänavuste vangerdustega, et valides Res Publica, aitad sa Tallinnas tsementeerida Keskerakonna positsioone.

Hääletades pealinnas Res Publica või Reformierakonna poolt, on suur risk, et te valite linnapeaks Edgar Savisaare. Ja teete seda ausalt ja kiiresti, nagu lubavad kahe suure paremerakonna reklaamlaused.

Seetõttu tasub nendel valimistel eelistada Isamaaliitu. See on kõige parem garantii, et Keskerakonna võimuaeg saab pealinnas ja seejärel kogu riigis ümber. Isamaaliidust saab valimisedu korral jõud, kes suudab kolm paremerakonda taas koostööd tegema panna.

Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop kirjutas Postimehes Jaak Jõerüüdi tagasiastumist silmas pidades, et ministril on lihtne tagasi astuda, aga rahval seda võimalust ei ole. Rahval on pühapäeval valimiskastide abil võimalik näidata oma meelsust. Isamaaliidu poolt hääletades näitate te, et ei kehti ütlus “las koerad (loe: rahvas) hauguvad, karavan läheb ikka edasi”.

Meie soovitus puudutab just Tallinna seetõttu, et pealinna valimistulemus mõjutab Toompea vahekordi ning teistes piirkondades on Äripäeval võimatu oma lugejatele valimissoovitusi anda. Teistes omavalitsustes tasub valima minnes unustada erakondlik kuuluvus ja valida need inimesed, kes on ausad ning suudavad teie hinnangul kohalikku elujärge parandada. Ja palun, minge pühapäeval kindlasti valima!

Erakondade lühiiseloomustus

Res Publica

Res Publica majanduspoliitilistele seisukohtadele pole Äripäeval suurt midagi ette heita. Taavi Veskimägi on suutnud muuta Res Publica majanduspoliitilised seisukohad selgemaks. Res Publica ei rõhu toetuste maksmisele, vaid on veendunud, et suur hulk inimesi suudab ise enda elu korraldada. Sümpaatne on Res Publica võitlus korruptsiooniga.

Res Publica miinuseks on nende kahepalgelisus, karmi käe ihalus ja kaldumine populismi. Tallinnas on selleks näiteks Viru hotelli laienduse seiskamine. Samuti jääb mulje, et Res Publica kehtestatud põhimõtted ei kehti neile endile. Seda peegeldas Ken-Marti Vaheri liikluseeskirjade rikkumine ning rahandusministriks olnud Tõnis Paltsu enda ja riigi huvide segi ajamine. Res Publica puuduseks on ka lahmiv stiil. Linnapeana on Palts mitmel korral oma seisukohti muutnud.

Reformierakond

Reformierakonna tugevuseks võib pidada nende püüdu olla igas pulmas peig ja matusel kadunuke. Nad oskavad hästi orienteeruda poliitilisel maastikul ning on suutnud olla kõige kauem võimul.

Maailmavaateliselt on Reformierakond olnud samuti Äripäevale kõige lähedasem, meie ja Reformierakonna majanduspoliitilised seisukohad kattuvad paljudes küsimustes, näiteks maksupoliitikas.

Samas jäävad Reformierakonna suuremad saavutused kaugesse minevikku. Tänu soovile iga hinna eest võimul püsida on nad pidanud minema kompromissidele ja kahjuks on nad olnud kompromissivalmid just vasakpoolsete erakondadega.

Isamaaliit

Isamaaliit on tõestanud end konservatiivse ja ettevõtlust soosiva erakonnana. Nad on näidanud, et võimule saades ei pelga nad keerulisi otsuseid. Need kaks perioodi, kui Isamaaliit juhtis valitsust, olid Eestile väga edukad ning muutsid Eesti välismaal tuntuks. Mart Laari valitsemise ajal oli riigil selge visioon ja ambitsioonikad eesmärgid.

Isamaaliidu suurimaks puuduseks on lühike pink. Neil pole liidreid, kes suudaksid Mart Laari asendada.

Keskerakond, Rahvaliit ja sotsiaaldemokraadid

Majanduspoliitilised vaated on Äripäevale olnud läbi aegade vastuvõetamatud. Me ei pea nende erakondade ideede realiseerimist Eesti arengule kasulikuks. Kõik need kolm erakonda näevad Eesti arengu nurgakivina maksukoormuse ning riigi võlakohustuste suurendamist. Sotsiaaldemokraadid eristuvad Rahvaliidust ja Keskerakonnast oma eetiliste tõekspidamiste poolest ja see on Äripäevale sümpaatne.

Arvamusliidrid on soovituste andmisel ettevaatlikud

Tõnis Oja

Äripäeva toimetaja

Äripäev palus ettevõtjatel, üleriigiliste lehtede peatoimetajatel ning spetsialistidel vastata kolmele küsimusele. Mis piirkonnas ta valimas käis või valima läheb, kelle poolt ta valis või kavatseb valida ning mida ta arvab Äripäeva soovitusest hääletada Tallinnas Isamaliidu saadikute poolt? Ainsana oli nõus oma eelistuse avaldama ettevõtja Viktor Levada. Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ei soostunud teemat üldse kommenteerima, Postimehe peatoimetajat Merit Koplit ei õnnestunud Äripäeval tabada.

Indrek Neivelt, endine Hansapanga juht

Valimas tuleks ikka ära käia. Valik tuleb teha Pirita valimispiirkonna kandidaatide seast. Konkreetset kandidaati või erakonda, kelle poolt ma hääle annan, ei soovi avaldada. Põhikriteeriumiks valiku tegemisel on kandidaadi ausus. Soovitan hääletada korralike inimeste poolt, sest platvormidel pole minu arusaamist mööda mingit vahet. Tähtis on, et linnajuhid jälgiksid seaduste täitmist.

Linnajuhtimises tuleks läbi viia kardinaalsed ümberkorraldused ning muuta linnajuhtimine apoliitiliseks. Linnavalitsus pole poliitiline, vaid administratiivne juhtimine. Seal ei tohiks olla ühtegi poliitikut, kõik peaksid olema spetsialistid.

Viktor Levada, ettevõtja

Hääletan Jõelähtme vallas. Kuna elan maakohas, siis valin Rahvaliidu.

Teistel soovitan valida kolme võimupartei vahel: Keskerakond, Rahvaliit, Reformierakond.

Jüri Käo, ettevõtja

Olen enda valiku interneti vahendusel juba teinud. Valitud isiku nime ega erakonda ei soovi öelda, aga valimislehele numbri kirjutamisel sai määravaks poliitiliste jõudude eelnev panus linna arengusse. Mina tegin enda valiku selle järgi, mida mingi poliitiline jõud on enne valimisi reaalselt ära teinud. Ja see ei puuduta mõnekuulist perioodi enne valimisi, vaid minu arvamust mõjutas erakondade pikaajalisem tegevus. See, mida lubatakse, on minu jaoks vähemtähtis.

Tänasel päeval söövad paremerakonnad rivaalitsemisega üksteise hääli ja selle tõttu kannatavad valijad, kellele on südamelähedane parempoolne maailmavaade. Ma loodan väga, et tulevikus leiavad paremerakonnad ühise platvormi, millega teisele poolele vastu seista.

Üllar Jaaksoo, Tele2 juhatuse esimees

Vihula vallas valin, ei taha öelda, keda. Minu arust on meedial valida ühe või teise erakonna poolt päris julge samm, kui seal on taga ka väga adekvaatne põhjendus. Põhjenduseta eelistaksin meedial siiski vahendaja kui soovitaja rolli. Peab olema selge veendumus, te soovitada erakonda.

Tiina Kaalep, Eesti Ekspressi peatoimetaja

Valisin eile ära Viljandi maakonnas. Keda valisin, ma nimeliselt öelda ei tahaks. Soovitaksin aga valida neid, kes mõtlevad sarnaselt. Ei ole paha mõte valida oma eakaaslasi.

Arvan, et see on intrigeeriv ja huvitav, soovitada Isamaaliidu poolt hääletada, eriti erakonna praeguses arengus. Kui küsida, kas ühineksin sellega, siis pigem ei. Olen mõneti kaotanud usu sellesse erakonda. Minu usk seisab praegu ühe teise erakonna najal püsti.

Väino Koorberg, SL Õhtulehe peatoimetaja

Valin Tartu maakonnas. Ei ütle, keda valin, peaks andma ümaraid soovitusi. Soovitan valida asjalike inimeste poolt, kes on elu kohapeal edendanud. Unustada ära rumal jutt, mida aetakse telekas. Ei maksa lasta hullutada kõikvõimalikest postritest, pastakatest ja patjadest.

Äripäev on olnud Eesti ajalehtedest silmapaistvaim leht, kes alati võtab selge seisukoha. SL Õhtuleht ei soovita ise konkreetselt valida kedagi, sest valik on inimesel ikkagi hästi isiklik asi ja me ei taha olla täiendav valimispropaganda vahend. Demokraatlikus ühiskonnas inimene mõtleb oma peaga. Äripäeval on selleks valikuks ka kindlasti mitu head põhjendust.

Andrus Saar, Saar Poll OÜ juht ja omanik

Valin Tallinna kesklinnas, aga kelle poolt hääletan, ei ütle. Ma pole juba kümme aastat kellelegi ka soovitusi andnud. Mulle ei meeldi, kui antakse soovitusi, ajakirjandus võtab sellega endale liiga suure vastutuse.

Mikko Lagerspetz, EHI õppejõud, sotsioloog

Padise vald, kelle poolt hääletasin, ei taha öelda. Pluralismi säilimiseks on Äripäeval hea soovitus, aga on ju ka teisi erakondi peale Isamaaliidu. Ka pole kindel, kas on hea, et ajalehed selliseid soovitusi annavad.

Peeter Ernits, Maalehe peatoimetaja

Valima lähen ma kindlasti, kuid seda, kelle poolt, ma öelda ei tahaks. Isegi erakonna nime ei ütleks praegu. Ma usun, et ei ole õige seda öelda, kui mul ei ole ühtegi lemmikut, kellele oma hääl anda ning ma olen suhteliselt suures kimbatuses ning valik jääb kindlasti viimasele hetkele. Tuleb vaadata plusse ja miinuseid.

Kimbatus on minus mitme asja pärast. Esiteks sellepärast, et on palju kandidaate, kes võiksid olla hääle väärilised, ja teiseks on kimbatus poliitikute viimase aja tegude pärast.

Tuleb vaadata igasse suunda ja arvesse võtta kõiki valiku aspekte, et ei valiks küll head poliitikut, kellel aga tegelikult ei ole võimalust n-ö uksest sisse saada.

Kui rääkida Isamaaliidule hääle andmisest, siis ka see ei ole nii lihtne, sest ka nendel on omad plekid ning ma mäletan ka seda, millega nemad hakkama on saanud. Ma ei läheks nii sinisilmselt valima ning Isamaaliidule oma häält andma. Ei ole väga head valikut.

Jaak Leimann, professor

Valisin juba elektrooniliselt ära ühe valimisliidu Kuusalu vallas.

Kelle poolt valisin, seda ei tahaks aga täpsustada. Ei tahaks ka ühtegi erakonda teistele valijatele soovitada, see sõltub ju valija maailmavaatest ja valitavatest persoonidest. Aga mina olen küll alati eelistanud oma valikuid teha pigem persoonide kui erakondade järgi.

See, et Äripäev soovitab valida Isamaaliitu, on huvitav seisukoht. Ma oleksin arvanud, et Äripäev soovitab Reformierakonda. Aga miks mitte? Mulle meeldiks ka, kui vaid kaks parteid ei dirigeeriks Tallinnas.