Kuna LHV nõustus tõkendis esitatud tingimustega ning lubas teha USA väärtpaberikomisjoniga (SEC) koostööd, siis jätkub asja arutelu väljaspool kohut, teatas Kertu Ruus, Äripäeva korrespondent Washingtonis.

SEC-i Philadelphia ringkonna peajuristi Amy J. Greeri sõnul kujutab teisipäeval LHV-le seatud tõkend endast suures osas juba 1. novembril seatud tingimusi, kuid nendesse tehti kaks olulist täpsustust. Esiteks täpsustati, et kohtu ettekirjutus ei puuduta väljaspool USAd asuvaid varasid. Teiseks lubati LHV-l selgesõnaliselt jätkata oma külmutamata varadega igapäevast tööd.

Greer ütles, et LHV on andnud oma nõusoleku kohtutõkendi kohaldamisega ilma hagiavalduses toodud süüdistusi kinnitamata või ümberlükkamata. Kohtutõkend nõuab Greeri selgituste kohaselt järgmist: väärtpaberiseadusi ei rikuta, osad varad jäävad ülaltoodud täpsustusi ja selgitusi arvesse võttes külmutatuks, LHV peab tegema SECiga koostööd varade identifitseerimisel, säilitama tõendusmaterjalid, andma aru igasuguste USA-st välja suunatud varade kohta ning tagastama need varad USAle. Samuti annab tõkend nii SEC-ile kui ka LHVle õiguse paluda kohtult vajadusel esialgse tõkendi muutmist.

Greer kommenteeris Eesti ajakirjanduses levinud uudist, et SEC ja LHV jõudsid eelmisel õhtul kohtuvälisele kokkuleppele, et sõna „lepe” kasutamine pole antud kontekstis õige. „Ainus kokkulepe oli LHV poolt kohtule antud nõusolek tõkendi kohaldamiseks,” märkis Greer. Nõusolek anti sisuliselt kohtule, kuid sellele eelnesid konsultatsioonid SEC-iga.

Greer lisas, et kuna LHV tingimustega nõustus, polnud investeerimisfirmal või nende esindajatel ka vajadust füüsiliselt teisipäeval kohtu ette ilmuda. Eile viibis füüsiliselt kohal vaid SECi esindaja, LHV advokaadid olid kohtuga ühenduses telefoni teel.

Äripäev üritas saada eile päeva jooksul ühendust ka LHV-d kohtus esindavate Shearmani & Sterlingi advokaatidega. Äripäev jättis juhtumiga tegelevate advokaatide assistentidele ja automaatvastajatele palved tagasi helistada, kuid seda teisipäeva jooksul ei tehtud.

Asi jätkub Amy J. Greeri sõnul nii, et mõlemad pooled koguvad tõendusmaterjali, et teha kindlaks, mis täpselt juhtus. „Me jätkame LHVga koos töötamist,” märkis ta.

Võimalikku karistust kommenteerides ütles Greer, et SEC on oma hagis nõudnud süüdistatavatelt ebaseaduslikul teel saadud tulude tagastamist ning tsiviilkaristust. „Praeguses menetluse järgus ei saa me öelda, millises rahasummas tsiviilkaristust nõutakse,” sõnas Greer.

Erinevalt LHV-st ei olnud Kristjan Lepikul ja Oliver Peegil eilseks USA ringkonnakohtu istungiks esindajaid määratud ning nad ise samuti eile kohtusse ei ilmunud. Lepiku ja Peegi kohtuasi lükati seetõttu edasi 23. novembrile.

Oliver Peeki esindab tõenäoliselt Lextali vandeadvokaat Tarmo Sild, kellele USA kohus saatis eile kohtus arutlusele tulnud tõendid. Kristjan Lepikule saadeti informatsioon isiklikul aadressil. Lepikut esindab Luiga Mody Hääl Boreniuse advokaadibüroo, kelle USA poolne partner on Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.