Vastavalt reaalse ohu ilmnemisele tuleks kogu kodune vara toimetada teisele korrusele või tõsta võimalikult kõrgele maapinnast.

Teise abinõuna soovitab kindlustus parkida sõidukid üleujutuspiirkonnast väljapoole.

If Eesti Kindlustuse turundusjuht Aili Kukumägi sõnul on nendel eraklientidel, kelle kodumajapidamine on kindlustatud looduõnnetuse riskiga, kindlustus ka üleujutuse puhuks.

Äriklientide vara kindlustuse puhul peab olema eraldi kindlustatud üleujutuse risk, sh tormist tekkinud üleujutuse risk.

Hüvitamisel lähtutakse kindlustuslepingus märgitud hüvituslimiitidest ja piirmääradest.

Loodusõnnetuse risk saab olla eraldi nii kodusel varal kui hoonel.

If Eesti Kindlustus hüvitab selle varakahju, millel on loodusõnnetuse risk kindlustatud: kui hoonel, siis hoone kahju, kui kodusel varal, siis koduse vara kahju. Kui mõlemad on kindlustatud loodusõnnetuse riski vastu, siis hüvitatakse mõlemad varakahjud.

Samuti hüvitab If Eesti Kindlustus oma üleujutuse tõttu kannatavatele klientidele suurema kahju ärahoidmiseks mõistlikud ja vajalikud kulud (nt elektrigeneraatori kasutamine).

Õnnetusjuhtumi risk on kindlustud nii kasko- kui ka superkasko klientidel.

If Eesti Kindlustuse on üle Eesti 30 000 klienti, kelle sõidukil on õnnetusjuhtumi risk maandatud.

Ligikaudu 80 000 kodukindlustuse kliendil on maandatud loodusõnnetuse risk.

Jaanuaritormi kahjude kohustuste hulk oli 74 mln krooni.

Kindlustusjuhtumitena registreeriti 1017 varakahju, neist 95 olid sõidukikahjud.