Hanke tulemusena rajatakse Põlvasse 14 nutikast ülekäigurajast koosnev keskmise kiiruse mõõtmise võimekusega teelõik pikkusega ~2,7 km. Nutitee tarbeks paigaldatakse keskmise kiiruse mõõtmise lisafunktsionaalsusega nutika ülekäiguraja lahendused Kesk ja Jaama tänaval asuval teelõigul olevatele ülekäiguradadele. Ülekäiguraja lahendustele lisatakse keskmise kiiruse mõõtmiseks vajalikud numbrituvastuskaamerad ning teelõigu algus- ja lõpp-punktidesse muutuva teabega märgid.

Projekti teostamise eeldatud periood on juuni-oktoober 2022. Projekti tööd teostatakse kolmes etapis. Esimeses etapis töötatakse välja ja kooskõlastatakse eskiislahendus. Teises etapis koostatakse projekt ning kooskõlastatakse see seadusest tulenevate ametite, ettevõtete ja isikutega. Projekti viimases etapis rajatakse, häälestatakse ja seadistatakse nutitee lahendus.

“Tunnustan Põlva vallavalitsuse uuendusmeelsust ja hoolivust liiklusohutuse suhtes. Põlvasse rajatava nutitee puhul on tegemist Eesti esimese keskmise kiiruse mõõtmise lahendusega avatud keskkonnas. Usun, et Põlvast saab hea eeskuju teistele Eesti ja ka teiste riikide linnadele, kuidas rahustada liiklust ja mõjutada nutikalt liiklejaid kiirust vähendama,” ütles Bercmani tegevjuht Mart Suurkask.

Bercman on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Bercmani missioon on elimineerida liiklussurmad ja visioon saada rahvusvaheliselt juhtivaks partneriks targa linna lahenduste turul. Bercmani gruppi kuulub asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendusettevõte Krakul OÜ.

Alates 2022. aasta algusest on Bercmani aktsia Tallinna börsil langenud ligi 23% ja maksab 6,1 eurot.