Möödunud aastal juhtus 3873 tööõnnetust. Neist kergeid oli 2827 ning raskeid 1033. Oma elu kaotas tööl 13 inimest. Vaid kolmel päeval ei juhtunud ühtegi tööõnnetust.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul olid eelmise aasta märksõnad töökeskkonna riskianalüüs ning vaktsineerimine. „2021. aasta oli teine, mille veetsime koos koroonaviirusega. Enamik tööandjaid hindas töökeskkonna riskianalüüsis ka bioloogilist ohutegurit ning tegi kõik selleks, et viiruse levikut töökeskkonnas ennetada. Osades töökohtades nähti kõige tõhusama meetmena ette vaktsineerimist, mis tekitas ühiskonnas kirgliku arutelu,“ sõnas ta. Septembriks tuli tööandjatel tööinspektsioonile esitada töökeskkonna riskianalüüs. „Tööandjate abistamiseks lõime digitaalse riskide hindamise töövahendi, mis muutis nii riskide analüüsi kui tegevuskava koostamise oluliselt lihtsamaks. Riskianalüüsi töövahend valiti riigi digiteenuste konkursil „Su/g 2022“ parima kasutajakogemusega teenuseks. Auhindadest olulisem on siiski see, et tööandjad võtsid uue töövahendi omaks – kõigist meile esitatud riskianalüüsidest 65% loodi selle abil,“ lisas Maripuu.

Tööõnnetusi registreeriti enim Tallinnas ja Harjumaal (1604), kus on ka kõige rohkem ettevõtteid ning töötajaid. Teisel kohal oli Tartumaa (497) ning kolmandal Lääne-Virumaa (299). Välismaal satuvad meie töötajatest enim õnnetustesse ehitajad Soomes ning veoautojuhid Rootsis. 67% tööõnnetustest juhtub meestega. Meeste jaoks on kõige ohtlikum amet veoautojuht, naiste jaoks poemüüja. Enim registreeriti tööõnnetusi kaubanduses, mis on juba teist aastat esikohalt välja vahetanud nii ehituse kui metallitööstuse sektorid. Tööõnnetuste arv kasvas enim keemiatoodete tootmises, transpordisektoris ning puidutööstuses, vähenes aga põllumajanduses, ehituses ning riigikaitses. Ehituses langes tööõnnetuste arv juba kolmandat aastat järjest.

Tööinspektsioon viis 2021. aastal läbi 3424 järelevalvemenetlust; sealhulgas seitse tegevusala/probleemipõhist sihtkontrolli. Suurima tähelepanu all olid ehitus, kaubandus ning veondus ja laondus. Telefonitsi ja e-kirjaga laekus inspektsioonile 57 400 nõustamissoovi. Töövaidluskomisjon lahendas 2116 töövaidlust, mis on 37% vähem kui aasta varem. Enim avaldusi esitati ehitus-, kaubandus- ning majutus- ja toitlustussektorist. 241 vaidlust oli seotud välismaise töötajaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid