2021. aastal loodud Eesti iduettevõte Kwota kaasas märtsis oma esimeses "seemneraha" rahastusringis 1,5 miljonit eurot, et luua globaalne standard materjalide taaskasutusest tekkiva CO₂  kokkuhoiu valideerimiseks ja sellega kauplemiseks.

Seda kõika plaanitakse teha kasutades Web3.0 ja NFT tehnoloogia pakutavaid võimalusi. "Taaskasutatud materjalide liikumine saab digitaalse ja usaldusväärse jalajälje, mis tagab süsinikusäästu raporteerimise ja kauplemise unikaalse turvalisuse," selgitas Vääna. Esmases rahastusringis võttis juhtiva investori rolli riskikapitalifond Change Ventures Fund II, kaasa tulid veel Wise Guys Ventures Fond 2, Lemonade Stand, Greenco Ventures, Vestman Energia ja Janis Krums.

Asutaja ja tegevjuhi Rain Vääna sõnul muudab Kwota globaalse standardi loomisega kardinaalselt materjaliturgu. "Meil on selge visioon, kuidas käivitada globaalset muutust materjalide tootmise turul. Loome tootjatele materjalide taaskasutamisel turueelise ja seeläbi suurendame oluliselt ringmajandust," ütles Vääna.

Materjalide taaskasutamine aitab Kwota sõnul oluliselt vähendada õhku paisatava CO₂ hulka. Nende andmetel üle 50% süsinikuemissioonidest tekib materjalide tootmises ja uute materjalide kasutamise pealt taaskasutuse suunas liikumine on olnud vaevaline. "Aastas toodetakse enam kui 100 miljardit tonni materjale ja sellest vaid 8,6% taaskasutatakse," sõnas Vääna.  Kwota loob selge turueelise materjale taaskasutavatele tootjatele, tõstes oluliselt ringmajandusele keskenduvate ettevõtete kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Change Ventures juhtivpartneri Yrjö Ojasaare sõnul on Kwota meeskonnal unikaalsed eeldused materjalide turgu muuta ja luua uus viis materjalide taaskasutusest tekkiva CO₂ kokkuhoiuga kauplemiseks. „Kwota loob süsinikukrediidi turul uued reeglid kahel viisil. Esiteks pöörab Kwota ümber seni konsultantide kasuks olnud 20%/80% praktika kasulikuks süsinikuheitmete kasutajate jaoks. Teiseks muudab Kwota taaskasutamise majanduslikult kasulikuks,” ütles Ojasaar.

Tänaseks kuueliikmelisse tiimi on plaanis poole aasta jooksul juurde värvata ligikaudu 15 arendajat ja kliimavaldkonna spetsialisti.