513 poolthäälega vastu võetud resolutsioonis nõuavad parlamendiliikmed võimalikult kiiresti täieliku embargo kehtestamist Venemaa nafta, söe, tuumakütuse ja gaasi impordile. Resolutsiooni vastu hääletas 22 parlamendiliiget, erapooletuks jäi 19.

Venemaa tuleb G20 koosseisust välja jätta

Kõigi liikmesriikide prioriteet peab olema juba kehtivate sanktsioonide täielik ja tõhus rakendamine kogu ELis. Lisaks kutsub parlament ELi juhte üles jätma Venemaa välja nii G20 koosseisust kui ka teistest mitmepoolsetest koostööorganisatsioonidest, näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogust, Interpolist, Maailma Kaubandusorganisatsioonist ja UNESCOst. See oleks märguanne, et rahvusvaheline kogukond ei kavatse taastada tavapärast suhtlust agressorriigiga.

Sanktsioonide tõhustamiseks nõuab parlament Venemaa pankade väljajätmist SWIFT-süsteemist. Samuti tuleks keelustada kõigi Venemaaga seotud laevade ELi sisenemine ja ELi sadamates sildumine ning lõpetada maanteetransport Venemaalt ja Valgevenest.

Parlamendiliikmed nõuavad kõigi Venemaa ametnike ja Putini režiimiga seotud oligarhide varade arestimist ning nende viisade tühistamist. Arestima peaks ka Lukašenka režiimiga seotud Valgevene isikute varad. Parlament rõhutab, et sanktsioonid tuleks kehtestada kõigile neile Venemaa ametnikele, kuberneridele, linnapeadele ja majanduseliiti kuuluvatele isikutele, kes toetavad Putini režiimi praegust poliitikat ja lõikavad sellest kasu.

Olulised relvatarned

Parlamendiliikmed leiavad, et pärast teateid Venemaa relvajõudude jõhkrusest (sh haiglate, koolide, varjupaikade ja kiirabiautode rüüstamisest ning põgeneda püüdvate tsiviilelanike tulistamisest eelnevalt kokkulepitud humanitaarkoridorides) Butšas, Mariupolis, Volnovahas ning paljudes teistes linnades ja külades, ei ole kahtlust, et tegu on sõjakuritegudega.

Kuritegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta. Parlament toetab rahvusvahelise kriminaalkohtu prokuröri poolt sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude suhtes algatatud uurimist ning ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo uurimiskomisjoni tööd. Lisaks nõuab parlament, et Ukrainas toime pandud kuritegude uurimiseks loodaks ÜRO erikohus.

Parlament toonitab, et relvatarned Ukrainasse peavad jätkuma ja neid tuleb suurendada. Tsiviilelanike evakueerimiseks on vaja luua turvalised humanitaarkoridorid ning tugevdada humanitaarabi võrgustikku.

Parlament mõistab ühtlasi hukka Venemaa retoorika, mis viitab massihävitusrelvade võimalikule kasutamisele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid