Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosoleku heakskiidu korral tekib ettevõttel 12 kuu jooksul õigus osta tagasi maksimaalselt 2,5 miljonit oma aktsiat kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumiste korras. Tagasi ostetavate aktsiate maksimaalne hind võib olla kuni 20 protsenti kõrgem eelmise päeva Tallinna börsi sulgemishinnast, aga mitte rohkem kui 1,80 eurot aktsia kohta.

Hetkel on Ekspress Grupil 30 796 841 aktsiat ehk tagasiostuprogramm hõlmaks sellest ligi 8%.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on tagasiostuprogrammi eesmärk pakkuda atraktiivset müügivõimalust nendele aktsionäridele, kes soovivad Ekspress Grupi aktsiaid müüa, kuid Tallinna börsi aktsiate tehingute piiratud arv ja maht on seda siiani takistanud. „Ekspress Grupp on väga hästi kapitaliseeritud, mis loob hetkel hea võimaluse aktsiate tagasiostuprogrammi läbi viimiseks. Tagasiostetavaid aktsiaid kasutame aktsiakapitali vähendamiseks või või muudel eesmärkidel, näiteks optsiooniprogrammi tarbeks. Seeläbi loome lisaväärtust meie ülejäänud aktsionäridele,“ selgitas Rüütsalu.

Ekspress Grupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul tuleb veel hääletusele 2021. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine, sealjuures dividendide maksmine 5 eurosenti aktsia kohta (kogusummas 1,52 miljonit eurot), muudatused nõukogus ja juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine.

Ekspress Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 2. mail 2022 algusega kell 10. Üldkoosolekul saavad osaleda aktsionärid, kes omavad Ekspress Grupi aktsiaid 25. aprilli tööpäeva lõpu seisuga.

Ettevõtte aktsia on aasta algusest kerkinud 8,9% ning maksab 1,71 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid