Tallinna Kaubamaja grupi 2022. aasta I kvartali auditeerimata müügitulu oli 198,9 miljonit eurot, mis on võrreldes mullusega 4,3% kasv.

Aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 0,4 miljonit eurot (0,01 eurot/aktsia), mis võrreldes aastataguse kvartaliga suurenes 2,6 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 4,9 miljonit eurot ja see kasvas võrreldes aasta varasema võrreldava tulemusega 2,7 miljonit eurot.

Grupi 2022. aasta esimese kvartali majandustulemus vastas Grupi poolt seatud ootustele, märkis ettevõte aruandes. Erinevalt aasta varasemast, mil koroonapiirangute tõttu olid moe- ja tööstuskaupade kauplused ajutiselt suletud, olid käesoleva aastal kõik grupi kauplused kogu aruandeperioodi jooksul avatud. Oodatud majanduskeskkonna normaliseerumist raputas ettevõtte sõnul veebruaris alanud ootamatu ja hirmutav Venemaa agressioon Ukraina vastu, mis muutis tarbijate tavapärast käitumist ja tõi kaasa hinnatõusu ning tarneprobleemid. Vaatamata keskkonna keerukamaks muutumisele suutis ettevõte enda sõnul kasvatada maksueelset kasumit või vähendada kahjumit kõigis oma tegevussegmentides.

Jaesegmentides suudeti parandada brutorentaablust, mis omakorda aitas tasandada energiahindade ning tööjõukulude kasvu mõju. Tööjõukulud kasvasid 2022. aasta esimeses kvartalis 7,2%, samal ajal töötajate arv kahanes 4,9%. Tööjõu efektiivsus on saavutatud 2021. aastal Selveri ja ABC Supermarketsite kaupluste protsesside ühendamise tulemusel. Samuti on tööjõu optimeerimist võimaldanud klientide seas järjest suuremat populaarsust koguvate iseteeninduskassade kasutuse kasv.

Ehkki Tallinna Kaubamaja grupil puuduvad sõjapiirkonnaga seotud olulised otsesed äririskid, mõjutas sõjategevus ettevõtte sõnul nende majandustegevust. Sõja puhkedes kõrvaldati müügilt agressorite Venemaa ja Valgevene tootjate kaubad, mis moodustasid Grupi jaekaubandusettevõtete sortimendist ligikaudu 1%. Juba sisse ostetud kaup algselt hoiustati ning hiljem realiseeriti, annetades tulu Ukraina toetuseks. Grupi toidupoodides kasvatati võimalike kriisikaupade varusid, et tagada klientide parem varustatus kriisitagavarade kogumiseks.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 693 000 vähenedes aastaga 0,5%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 85,7% (2021. aastal oli see 87,2%).

Aruandekvartalil renoveeris Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja täielikult Naistemaailma. Alustatud on ettevalmistustöödega uue Selveri projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartusse. Samuti on algust tehtud ehitustöödega Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks. Esimeses kvartalis tehti investeeringuid Grupi e-poodide platvormiuuendustesse ja lojaalsusprogrammi mugavusrakendustesse. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti esimeses kvartalis 11 ABC Kinga ja SHU kauplust.

Supermarketite segment kergitas müüki ja kasumit

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 139,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aasta I kvartalis 0,40 tuhat eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 6,0%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile samuti 0,40 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga 4,3%. Selveritest sooritati 2022 aasta I kvartalis 10 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on üle 3% rohkem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 2,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,8 miljonit eurot enam. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 0,2 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Kogu Supermarketite segmendi kasum on teenitud Eestis.

Klientide tarbimisharjumusi on ettevõtte sõnul mõnevõrra muutnud ka hindade kasv ja Ukraina kriis. Paljude kaupade ja teenuste hinnad on maailmaturul kasvanud ning nende kandumist jaemüügi lõpphindadesse on jaekaubandusel võimatu vältida. Mitmetele Vene või Ukraina päritolu toodetele on tulnud leida alternatiivsed tooted, mille hinnatase on mõnevõrra kallim. Hindade kasv on tingitud suuresti elektri, gaasi ja kütuse kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid ja mis omakorda kanduvad paratamatult edasi kõikide toodete ning teenuste lõpphindadesse, olenemata tegevusalast.

Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Käesoleva aasta I kvartalis Eesti turule 8 kauplusega sisenenud LIDL kaupluste kett ei ole esimesel tegutsemise kuul Selveri kaupluste müügitegevusele Kaubamaja grupi sõnul selgelt hinnatavat mõju avaldanud.

Müügitulemuse võrdlusel tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et baasaastal olid kevadpühad I kvartalis, käesoleval aastal langevad II kvartalisse. Samuti avaldab mõju Selver ABC kaupluste rebrändimise protsessi raames baasaastal ajutiselt kaupluste sulgemiste tõttu madalam võrdlusbaas.

Selver plaanib käesoleval aastal avada kaks uut kauplust; renoveerida kuni kaks kauplust. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega e-poe teenuse arendamine. Kui hetkel on SelveEkspressi teenus klientidele kättesaadav kõikides Selver kauplustes, siis käesoleva aasta lõpuks on eesmärk pakkuda iseteeninduslahendust ka kõikides Selver ABC kauplustes.

Kaubamajade kampaaniad said sõja puhkemisest löögi

Kaubamajade ärisegmendi 2022. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 20,7%. Kaubamajade segmendi 2022. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot. Maksueelne kahjum vähenes 0,6 miljoni euro võrra. Kui eelmisel aastal toimus esimeses kvartalis koroonanäitajate järsk kasv, mille tagajärjel suleti kõik moe- ja tööstuskaupade kauplused 11. märtsil, siis sel aastal jäid kõik kauplused avatuks ja klientide soov füüsilisi kauplusi külastada püsis kõrge toetades kõigi Kaubamajade ärisegmendi kaupluste müügitulu kasvu.

Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,26 tuhat eurot kuus, mis on 18% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja avas kevadhooaja 10. märtsil täieliku uuenduskuuri läbi teinud Tallinna Naistemaailmaga ja samuti oli läbi aegade edukaim Ilu Aja kevadkampaania. Veebruari kampaaniatele avaldas negatiivset mõju 24. veebruaril Venemaa poolt alustatud täiemahuline sõda Ukraina riigi vastu.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis 2021. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 34,5%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,02 miljonit eurot, mis 2021. aasta võrreldava perioodiga vähenes 0,04 miljonit eurot. Edukaks osutusid nii veebruaris Eesti toodete kampaania Eesti Kuu kui märtsis toimud naistepäeva kampaania. Portfelli lisandus mitmeid uusi kaubamärke. Märtsis alustati sotsiaalkampaaniaga, mille käigus kogutakse koostöös Punase Ristiga annetusi Ukraina sõjas kannatanud inimestele.

Autokaubandus kaotas käibes, kuid võitis kasumis

Autokaubandussegmendi 2022. aasta esimese kvartali müügitulu oli 34,0 miljonit eurot. Müügitulu kahanes võrreldes eelmise aastaga 6,1%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimese kvartalis 2,1 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,9 miljonit eurot enam. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 277 uut sõiduautot. Autokaubandussegmendi käive langes eelkõige uute autode jätkuva defitsiidi tõttu.

Tarneprobleemid kimbutasid Grupi poolt esindatavatest brändidest enim Peugeot’ ja Škoda uusi sõidukeid. Seoses uute autode kättesaadavuse vähenemisega vähenes ka vana auto uue vastu vahetamise võimalus, mis omakorda kahandas kasutatud autode laovaru täienemist ning vastavat müügikasvu. Autodefitsiidi positiivse mõjuna on ettevõtte sõnul langenud hinnasurve, mis on kergitanud kasumlikkust. Järelteenindused töötavad tavapärases rütmis ja täidavad planeeritud ootusi. Uue KIA Sportage linnamaasturi turuletulek on olnud edukas ja müük on läinud ootuspäraselt. Mudelivalikusse on lisandunud veel uus Peugeot 308, elektriauto KIA EV6 ja Škoda Fabia.

Turvasegment jäi nulli

Turvasegmendi 2022. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 57,6%. Segment jäi I kvartalil oma tegevusega nulli, parandades sellega maksueelset kasumit 0,1 miljoni euro võrra. Kiireimat kasvu näitasid rahavedude ja juhtimiskeskuse teenuste valdkonnad. Käive vähenes tehnikaprojektide valdkonnas, mis osaliselt seotud teadliku riskide vähendamisega keerulises keskkonnas, aga osaliselt ka tarnete viibimisega. Kvartali jooksul lisandus uusi kliente kõigis valdkondades ja üldine nõudlus teenuste järele ettevõtte sõnul heal tasemel. Suuremate negatiivsete mõjuritena kasumlikkusele püsivad tööjõupuudus ja energiahindade kasv. Täiendava riskina on tekkinud võimalus tehnikaprojektide peatumiseks seoses probleemidega üldehituses.

Kinnisvarade segmendi 2022. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 18,5%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodil 3,9%.

Tallinna Kaubamaja aktsia on aasta algusest langenud ligi 6% ja maksab 10,72 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid