Kontserni esimene kvartal vastas juhtkonna ootustele. Kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 13,4 miljoni euroni kasvades 22% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasvu taga on peamiselt veebireklaami ja digitellimustulude kasv. Kogu reklaamiturg ei ole mahult võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud, kuid online reklaamiturg on jätkanud kasvutrendis võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega.

Ettevõtte sõnul oli müügitulu kasv küll ootuspärane, kuid seda mõjutas siiski negatiivselt Venemaa rünnak Ukraina vastu, mille mõjul mitmed reklaamiklientide poolt plaanitud kampaaniad lükati edasi, eriti Leedus ja Lätis. Sõjast tingitud laiemat mõju Balti riikide majandusele on täna raske hinnata. 2021. aasta lõpus omandatud Geenius Meedia müügitulu ulatus esimeses kvartalis 0,5 miljoni euroni ehk suurendas kontserni müüki umbes 5%.

Digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta märtsi lõpuks 50% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 146 tuhande tellimuseni. Suurimat kasvu näitasid Õhtuleht ja Leedu Delfi. Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni oli esimeses kvartalis 0,62 miljonit eurot, mis kasvas 3% võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Tulenevalt valdkonna sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt esimeses kvartalis puhaskahjumit 0,51 miljonit eurot.

Tegevuskulud suurenesid

Tegevuskulud suurenesid esimeses kvartalis 2,54 miljonit eurot (22%), millest tööjõukulude kasv moodustab 1,78 miljonit eurot (29%). Töötajate arv suurenes esimeses kvartalis 18% ehk 132 töötaja võrra. 46 töötajat lisandus 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 86 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,9 miljonit eurot ja omakapitali 53,2 miljonit eurot, nus moodustas 57% bilansimahust. Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. märtsi seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,6 miljonit eurot ja 54,1 miljonit eurot, olles 58% bilansimahust. Käesoleva aasta 31. märts seisuga oli kontserni netovõlg 12,7 miljonit eurot.'

Tõstavad dividende

2022. aasta veebruaris tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta möödunud majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot. käesoleva aasta 28. aprilli seisuga on aktsionärid Hans Luik ja HHL Rühm OÜ esitanud uue otsuse eelnõu maksta dividendi kaheksa eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 2. mail 2022. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Dividendi tootluseks teeb see 4,6%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid