TTJA hinnangul on välja pakutud seire- ja keskkonnameetmed tõhusad ning nende rakendamisel ei ole ette näha olulise keskkonnamõju esinemist. Paldiskisse rajatav Energiasalv on vesisalvesti, mis salvestab tarbimisest ülejäävat taastuvenergiat.

Energiasalve eestvedaja Peep Siitami sõnul on projekti realiseerumisel jõutud olulise verstapostini. “Mul on hea meel, et projekti keskkonnamõju hindamise aruanne on tunnistatud nõuetele vastavaks ja püsime planeeritud ajagraafikus. Järgmiseks etapiks on ehitusloa taotlemine, milleni soovime jõuda selle aasta jooksul, loodetavasti juba lähikuudel,” sõnas Siitam.

Siitam lisas, et tal on algusest peale olnud veendunud projekti keskkonnasäästlikkuses. “Oleme liikumas rohelisema maailma poole ja keskkonnasäästlikkus on ka meie projekti loomulik alustala. Energiasalve tehnoloogia kasutab ära klassikalised hüdroenergeetika tugevused, kuid mis olulisem - selle arengu käigus on õnnestunud elimineerida ka mitmeid miinuseid, mis on sellega seni kaasas käinud. Energiasalve puhul puudub praktiliselt metaaniheide, mis on klassikaliste hüdrojaamade puhul märkimisväärne. Lisaks ei avalda Energiasalv mõju kalastikule ja maakasutusele ning iga genereeritud MWh kohta kasutatakse vähem materjali, mis aitab vältida selle raiskamist,” võttis Siitam kokku.

Lisaks keskkonnasäästlikkusele tõi Siitam välja Energiasalve eeliste seas varustustuskindluse tagamise ja taskukohase hinna. “Energiasalv on loodud salvestama taastuvenergiat perioodidel, mis seda toodetakse rohkem kui tarbitakse. Kui tuul ei puhu ja päike ei paista, annab Energiasalv elektrivõrku elektrit vett Paldiski lahest allmaareservuaaridesse lastes, andes seeläbi lisatahu Eesti varustuskindlusele,” sõnas ta.

Siitami sõnul on just salvestusvõimalus see, mis tagab taastuvenergiale taskukohase hinna. “Peame mõistma, et taastuvenergeetika peab käima käsikäes salvestusvõimekusega, vastasel juhul on elektri eest makstav tipuhind kõrgem,” sõnas ta. Energiasalve eesmärgiks on viia Eesti tarbijateni elekter taskukohase hinnaga kaitstes neid tulevikus ootamatute hinnašokkide eest.

Energiasalve on Paldiskisse arendatud viimased 12 aastat, mis teeb sellest kõige pikaajalisema arendusajalooga kõige kaugemale arendatud energeetika suurprojekti Eestis. Energiasalv põhineb eestlaste poolt arendatud Zerro Terrain tehnoloogial, mis võimaldab energiat salvestada piirkondades, kus see varem võimalik polnud. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib Energiasalv 2029. aastaks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid