„Muutunud julgeolekuolukorra valguses on naaberriikidel mõistlik teha gaasi varustuskindluse tagamisel veelgi tihedamat koostööd, sest tegutseme ka ühisel turul. Lisaks veeldatud maagaasi terminali rajamise projektile leppisime Soomega nüüd kokku, et oleme üksteise jaoks olemas ka hädaolukorras ning aitame vajadusel ja võimalusel teise riigi tarbijaid tarnehäirete korral gaasiga varustada,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Soome ja Eesti vahel äsja sõlmitud leping paneb paika, mis tingimustel saavad naabrid gaasi tarnehäire puhul abi küsida ja osutada. Abi saab taotleda, kui gaasitarnetest ei piisa kodutarbijate ja kriitilise tähtsusega kaugkütte piirkondade nõudluse rahuldamiseks.

Eesti on esimene Euroopa Liidu riik, kes on kõigi oma liitu kuuluvate naaberriikidega sõlminud solidaarsuslepingud gaasitarnetega abistamiseks. Sarnane leping hakkas veebruarist kehtima ka Läti ja Eesti vahel. Solidaarsuslepingud sõlmivad oma naabritega ka kõik teised EL-i riigid.

Parema gaasiga varustatuse tagamiseks tuleb ministri sõnutsi teha tihedat koostööd ka laiemalt kui ainult lähiriikidega. „Äsja avatud Leedu-Poola uus gaasiühendus tugevdab regiooni energiajulgeolekut veelgi, sest võimaldab gaasitarneid peale lähiriikide ka teistest Euroopa riikidest,“ sõnas Aas. “Olukorras, kus tahame täielikult lahti öelda Venemaa päritolu gaasi kasutamisest, peame kindlustama võimalikult palju oma tagalat.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid