Nii võib juhtuda, et kui silmapiirile ilmub mõni tõsisema huviga investor, ollakse valmis sellisest õlekõrrest kohe kinni haarama ning tegema enda poolt kõik võimaliku, et rahastus esimesel võimalusel kindlustada – eesmärgiga siis juba ettevõtte arendamisega kiires tempos edasi liikuda. Ent eksperdid rõhutavad, et tegelikult tuleks sellises olukorras hetkeks hoogu maha võtta ning tõsiselt mõelda, kas just konkreetne investor on ikkagi see õige.

Advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Mirko Kikkamägi on aastate jooksul nõustanud nii iduettevõtete asutajaid kui ka investoreid. Ta rõhutab, et iduettevõtte investori puhul – seda eriti algstaadiumis – peab arvestama, et tegemist ei ole üksnes ettevõtte rahastaja, vaid pikaajalise partneriga. Seetõttu on oluline kaaluda mitmeid aspekte, vältimaks probleeme või hilisemat pettumist.

Investor kui strateegiline partner

„Investori puhul tuleb arvestada, et üldreeglina saab temast ettevõtte pikaajaline partner, kes jääb iduettevõtte edu korral ettevõtte osanikuks vähemalt järgmisteks rahastusvoorudeks – juhul, kui ta ei tee veel täiendavaid investeeringuid,“ selgitas Kikkamägi ning lisab, et just esimestel investoritel on väga oluline kaal ja mõju iduettevõtte arengutee suunamisel. Seetõttu on oluline, et asutajate ja investori visioon langeb kokku, ent samavõrd tähtis on ka hea klapi tekkimine.

„Tuleb arvestada, et investori mõju ei ole üksnes rahastuse pakkumine, vaid et ta räägib kaasa ettevõtte jaoks oluliste otsuste vastuvõtmisel – seda kas läbi oma osaniku-staatuse või omades rolli iduettevõtte mõnes organis, olgu selleks siis üldjuhul kas nõukogu või vabatahtlik nõuandev koda," kirjeldas Kikkamägi.

Ideaalsel juhul peaks investor olema lisaks eelnevale ka strateegiline partner, kes aitab iduettevõtet tema igapäevategevuses, toonitas Kikkamägi. Olgu selleks siis vajalike kontaktide loomine potentsiaalsete partneritega, seniste teiste iduettevõtetesse tehtud investeeringute pealt nähtud ja kogetud kogemuste jagamine ennetamaks või lahendamaks võimalikke probleeme kui ka lihtsalt toeks olemine ning kindluse andmine valitud teel jätkamiseks.

Investori mõju järgmistele rahastusvoorudele

Kikkamägi selgitab, et investorit valides on oluline silmas pidada, et suure tõenäosusega ei muutu ettevõtte lähiajal veel kasumlikuks, samuti on vaja testida ärimudelit, teha arendusi ning viia läbi täiendavaid rahastusvoore. „Soovitan suhtluses potentsiaalse investoriga tõstatada neid teemasid võimalikult varases arenguetapis, mõistmaks investori üldist suhtumist täiendavatesse investeeringutesse, mis võivad tema osalust ja mõju lahjendada, aga ka tema senist käitumismustrist täiendavate investeeringute tegemisel,“ kinnitas advokaat.

„Tuleb teadvustada, et sõltuvalt osaluse suurusest võib algsel investoril olla oluline mõju sellele, kas ning millistel tingimustel saab ettevõte teha täiendavaid rahastusvoore," mõtiskles advokaat.

Samuti tuleb mõista, et üldjuhul soovivad uued investorid tehingudokumentides vähemalt sama häid tingimusi kui on olnud eelnevate voorude investoritel – kui mitte veel paremaid. „Seetõttu võib juhtuda, et kui esialgne investor nõuab endale väga ulatuslikke eriõiguseid, siis tuleb pakkuda samasuguseid eriõiguseid hiljem ka uutele investoritele,“ selgitas Kikkamägi.

„Sel juhul võib praktiline negatiivne mõju seisneda selles, et asutajad kaotavad sisulise kontrolli ettevõtte üle, sõltudes näiteks otsuste vastuvõtmisel ebaproportsionaalselt investoritest. Samuti võib juhtuda, et majanduslikud motivaatorid ei pruugi enam asutaja jaoks enam piisavad olla, kuna iduettevõtte võimalikust eduloost saadav kasu on investoritele juba likvideerimisjuhtumi eelisjaotuse regulatsiooni kaudu ebaproportsionaalselt ära lubatud," lisas ta.

Taolises olukorras võib advokaadi sõnul olla täiendavaks miinuseks seegi, et ettenägelikud investorid ei pruugi just samadel põhjustel olla huvitatud iduettevõttesse investeerimisest, kuna nad näevad, et asutajatele pole tagatud piisav võimalus saada osa ettevõtte eduloost, mis võib omakorda pärssida nende motiveeritust.

Taustakontrolli peaks läbi viima ka investori suunas

Mõistagi on oluline ka investori üldine maine iduettevõtete ja riskikapitali-maailmas. Hea mainega investor mõjub hästi nii potentsiaalsetele klientide, partnerite kui ka uute investorite kaasamisele, pakkudes teatavat kindlustunnet. „Seetõttu ei peaks investeeringuga tavapäraselt kaasnev tausta uurimine – üldjuhul juriidilise auditi vormis – olema ühepoolne ning suunatud vaid iduettevõttele. Tegelikult peaks ka asutaja viima investori suhtes läbi võimalikult põhjaliku taustakontrolli,“ toonitas Kikkamägi.

Asutaja võiks võimalusel suhelda ka teiste, potentsiaalselt investorilt juba rahastuse saanud iduettevõtetega, kuulmaks nende seniseid kogemusi konkreetse investoriga, soovitab advokaat. „Nii tegutsedes on võimalik vältida endale sobimatuid investoreid ning valida just sellised rahastajad, kellega koostööst iduettevõte ka kõige rohkem võita saab.“

Lisaks on hiljutised elulised olukorrad Kikkamägi sõnul näidanud, et teatud juhtudel võib vale investor mõjuda uute investorite kaasamisel lausa negatiivselt. „Näiteks võib praegusel hetkel isegi sanktsioneerimata Venemaa investori omamine osanikeringis tekitada probleeme uute Lääne-Euroopa – ja eelkõige USA investorite – kaasamisel,“ avas Kikkamägi.

Ta lisas, et see ei tähenda, et erinevatest põhjustelt tulenevalt teatava riskiga investoreid peaks ilmtingimata vältima, ent kahtlemata tuleb sellised võimalused selgelt läbi mõelda ning vajadusel kajastada ka tehingudokumentides viisil, mis annab asutajale võimaluse riski realiseerumise korral olukorra lahendamiseks. Üheks selliseks võimaluseks võib advokaadi sõnul olla näiteks investori osaluse välja ostmine eelnevalt kokku lepitud tingimustel.

Õige investor võib üles kaaluda suure investeeringu

Kokkuvõtteks peaks iga asutaja enne uue investori „paati võtmist“ ja ükssarvikuks saamise suunal purjetama asumist viima konkreetse investori suhtes läbi taustakontrolli ning väga tõsiselt kaaluma, kas konkreetne investor on just selle iduettevõtte jaoks sobiv investor, rõhutab Kikkamägi.

„Seejuures tuleb arvestada, et sageli kaalub õigelt investorilt saadud väiksem investeering, millega kaasneb ka tugi ja muud väärtused, üles mõnelt teiselt investoril saadud suurema rahastuse. Seda eriti juhul, kui viimasega ei kaasne kohe käega katsutavat lisandväärtust – sest just see võib pikas perspektiivis niivõrd oluliseks osutuda," lisas Kikkamägi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid