"Mullused tugevad finantstulemused lubavad maksta aktsia eest dividende 9 protsenti prognoositust rohkem ehk 14,68 sendi asemel laekub investoritele iga aktsia eest dividende 16,03 senti,“ ütles EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla. EfTEN kinnivarafondi aktsiad moodustavad 18 protsenti EfTEN United Property Fundi mahust, olles ühtlasi üks suurimaid investeeringuid. EfTEN kinnisvarafondi dividendidest makstakse 187 079 eurot EfTEN United Property Fundi investoritele.

Vastavalt EfTEN United Property Fundi tingimustele makstakse alusfondidesse tehtud investeeringutelt laekuv vaba rahavoog osakuomanikele täies ulatuses välja. EfTEN United Property Fund plaanib teatada osakuomanikele tehtava väljamaksete päeva ja suuruse käesoleva aasta juunis. Jaefond teeb väljamakse ka osakute eest, mida investorid omandavad EfTEN United Property Fundi 20. maini kestva avaliku pakkumise käigus.

Osakute avalik pakkumine lõpeb reedel, 20. mail 2022 kell 11.00. Emissiooni maht on 5 miljonit eurot. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail.

EfTEN United Property Fund alustas tegevust 22. juunil 2021 ning fond investeerib Baltimaade äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Alates fondi loomisest on sellega liitunud 5300 investorit ning fondi maht on 19,3 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost. Fondi on investeerinud ka EfTEN-i juhtivtöötajad ja asutajad. Fondi investeeringud on hajutatud 27 erineva kinnisvaraobjekti vahel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid