“Tuleva ei loo juurde ühte väikest rohefondi, vaid muudab jätkusuutlikumaks oma suurte fondide tegevuse,” ütles Tuleva juht Tõnu Pekk. “Täpselt samamoodi ei ole meil ju head pensionifondid peidetud kõrge tasuga fondide vahele. Madalad tasud ja teadlikkus meie investeeringute mõjust maailmale on väärtused, mida vaid valikuliselt rakendada oleks küüniline.”

Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine ei too kaasa tasude tõusu. Samuti jääb püsima Tuleva passiivne investeerimisstrateegia. “Langetame tasusid ka tulevikus ja hajutame riskid, kasvatades järjepidevalt oma osalust kogu maailma majanduses. See loob tõestatult kogujatele head eeldused pikas plaanis oma säästudest võimalikult palju kasu saada,” selgitas Tõnu Pekk.

Tuleva eesmärk on saavutada maailmaturu keskmisele võimalikult lähedast tootlust. Jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamine mõjutab fondide tootlust minimaalselt ja seejuures võib mõju olla nii kergelt positiivne kui ka kergelt negatiivne, märkis Pekk.

Vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise (ESG- toim.) filter välistab investeerimise ettevõtetesse,

  • mille käibest 5% või enam tuleb energiasöe või naftaliiva kaevandamisest või kasutamisest, tubakatoodete tootmisest või müügist või eraisikutele lahingrelvade müügist,

  • mis on seotud keelatud või tuumarelvade tootmise ja müügiga või

  • mis rikuvad United Nations Global Compact juhtimispõhimõtteid.

Praktikas tähendab see Tulevale ligi 200 ettevõtte portfellist välja arvamist. Vajalikud asendused mudelportfellis on Tuleva leidnud koostöös oma partneri, maailma suurima fondivalitsejaga BlackRock.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid