Ärilehe artikkel kirjeldas Muuga ja Sillamäe sadamas tegutsevate DBT ja EuroChem Sillamäe Terminal probleeme arevete tasumisel. Nende terminalides on endiselt hoiul plahvatusohtlik ammooniumnitraat ja ammoniaak, kuid maksmata arved sadamatele võivad katkestada ettevõtetele teenuste osutamise. Ohtu satub ohutuse tagamine terminalides.

Ohtlike ainete käitlejate järelevalvet teostava tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ütlusel on sanktsioonidest keskkonnale või inimeste elule ja tervisele ohtu tekitavad olukorrad nende kõrgendatud tähelepanu all. „Oleme dialoogis kõnealuste ettevõtetega ja erinevate asjasse puutuvate riigiasutustega. Ettevõtete hinnangul jätkub neil praegu rahalisi vahendeid oma tegevuse jätkamiseks,” kinnitab Teinemaa. Tema kinnitusel on rahapesu andmebüroo (RAB) andnud vajalikud load ohu ennetamiseks, et saaks tasuda arveid, mis on vajalikud kemikaalide ohutuks käitlemiseks. „Kuna olukord on kõigile uus, võtab protsesside paika saamine aega ning seetõttu võib esialgu viibida ka arvete tasumine,” lisab ta, kuid lahenduste leidmiseks toimuvad kohtumised sanktsioonide alla sattunud ettevõtete ja riigiasutuste vahel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid