Rahapesu andmebüroo tuvastas, et ettevõttel oli puudulik riskihinnang, riskiisu ja riskijuhtimise süsteem, protseduurireeglid ei vastanud teenusepakkuja reaalsele tegevusele ning juhatus ei asunud Eestis. Vaatamata 6 miljoni euro suurusele käibele ja 6000 kliendile ei ole ettevõte esitanud Rahapesu andmebüroole ühtegi teadet kahtlaste, ebatavaliste või rahapesule viitavate tehingute kohta. Fikseeriti ka puudused hoolsusmeetmete kohaldamisel, uuest kontaktisikust ja tegevuskohast teatamisel ning täitmata ettekirjutusi.

„Antud ettevõtte tegevus ei olnud piisav tõkestamaks Eesti vabariigi rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks,“ ütles rahapesu andmebüroo järelevalve osakonna juhataja Kert Võlli.

„Ettevõte jäi andmebüroole silma riskimaatriksist, kust joonistus välja formaalne seotus Eestiga, seejuures soovimatus järgida siinset seadusandlust ning lisaks juhatuse liikmele vaid ühe töötaja olemasolu, mis on selgelt ebaproportsionaalne sedavõrd suure käibega teenusepakkuja riskide juhtimiseks,“ selgitas Kert Võlli.

Rahapesu andmebüroo teatas ettevõttele järelevalvemenetluse alustamisest 27. detsembril 2021. Kohapealne kontroll ettevõtte Tallinnas asuvas kontoris viidi läbi 16. märtsil 2022. Ettevõte ei võimaldanud andmebüroole täiendavat kohapealset kontrolli ning loobus tegevusloast virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks 17. mail 2022.

Mai alguse seisuga kehtib 369 Eestis välja antud tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks. 15. märtsil 2022 jõustusid muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, millega tuleb virtuaalvääringu teenuse pakkujatel end kooskõlla viia 15. juuniks 2022.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid