Projekti raames on plaanis aastaks 2024 suurendada vähemalt 48 kohaliku omavalitsuse digivõimekust noortevaldkonnas. Projekti käigus arendatakse innovaatilisi ja noortekeskseid lahendusi noorsootöö kvaliteetsemaks toimimiseks ning luuakse uus e-osalusmeetod.

"Planeeritavate tegevuste abil on meil hea võimalus arendada noorsootöötajate ja noortekeskuste võimekust, et üha rohkem kasutataks enda töös uuenduslikke vahendeid ja süsteeme. Projekti käigus saavad noorsootöötajad vajalikud pädevused, et toetada noori kiiresti arenevas maailmas, pakkudes noorsootöö teenust e-keskkondades ning olles valmis lahendama ettejuhtuvaid probleeme digitehnoloogia abil," sõnas Haridus- ja noorteameti nutika noorsootöö suunajuht Roger Tibar.

"Tahame seda kõike teha koos sihtgrupiga. Seega juba sel sügisel võib oodata vähemalt 100-le noorele suunatud häkatoni, mille abil soovime luua just sellise kaasamiskeskkonna noortele, kus nad ka päriselt tahaksid käia," sõnas Tibar.

Tegevused toetavad vähemalt 100 noorsootöötaja digipädevuste arengut, pakkudes neile temaatilisi koolitusi ja õppematerjale, mida on võimalik kasutada ka projekti lõppedes. Täiendavalt luuakse eeldused noorsootöötajate ja kohalike omavalitsuste teadlikuks digihüppeks, töötades välja digipädevus- ja küpsusmudel ning vastavad hindamisraamistikud.

Selle toel on kohaliku omavalitsuse või noorsootöö asutuse juhil võimalik seada eesmärke personali pädevuste tõstmiseks või tehnoloogiapargi uuendamiseks. Täiendaval pakutakse kohalikele omavalitsustele nõustamist enda digiarenguga seotud tegevuste planeerimisel.

Projekti peamisteks partneriteks on Tallinna Ülikool ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Noortevaldkonna digihüppe avasündmus toimub 31. mail Öpiku konverentsikeskuses kell 12.30 ning seda saab vaadata otseülekandena Haridus- ja noorteameti YouTube’i kontol.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid