Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia on unikaalne eriala, mis asub loodus- ja tehnikateaduste piiril ning saadud teadmised võimaldavad edukalt töötada erinevates teadus- ja majandusvaldkondades.

Eriala tudeng Roman Fadejev jagab oma mõtteid, miks tasub keemia- ja magistriõppes õppida ning millised perspektiivid avanevad tudengitele pärast lõpetamist. Juba õppimise ajal on paljud üliõpilased leidnud endale perspektiivse, erialaga seotud töökoha, kus läbitakse ka tööstuspraktika. Ka Roman leidis juba enne lõpetamist erialase töö Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis.

Keskkonnatehnoloogiast

Tänapäeval saab palju tööd ära teha robotitega, mis tähendab, et kaovad mitmed erialad ning tulevikus kaob neid veelgi rohkem. Näiteks raamatupidajat asendab arvuti ja tööstuses ei ole inimest asendavad masinad enam mingi uudis. Inimene aga ei loobu kunagi vee tarbimisest ja tekitab pidevalt saastet. Meil õpitakse, kuidas teha looduslikust tavalisest veest joogivett või kuidas varustada tarbijaid kvaliteetse veega. Samuti õpid, kuidas minimeerida inimtegevusega tekkinud koormust loodusele – reovee töötlus, õhupuhastus, pinnase taastamine. Need on sellised protsessid, mis ei ole kunagi täiesti ühesugused ja nõuavad individuaalset lahendust. Just seetõttu on keskkonnatehnoloogid väga hinnatud tööjõud.

Merit, Helina ja Roman

Keemiast

Eestis saab mitmetes õppeasutustes magistrantuuris õppida keskkonnaspetsialistiks. Tallinna Tehnikaülikoolis on aga eriala nimetuses lisaks sõna „keemia“. See tähendab, et lisaks keskkonnatehnoloogi ametile on võimalik saada keskkonnatehnoloog-keemikuks, mis annab võimaluse töötada ükskõik millises valdkonnas tegutseva ettevõtte juhtiva spetsialistina.

Praktilised oskused ja kaasaegsed seadmed

Eriala õppeprotsess on väga huvitav, omandatud teooriat läheb kohe vaja praktiliste ülesannete täitmiseks erinevates ülikooli laborites. Õppimine ei seisne ainult raamatute lugemises ja loengutes käimises, vaid ikka paned kindad kätte, laboririided selga ja saad kinnitada saadud teadmised praktikas!

Laboris on kaasaegsed seadmed – spektromeetrid, kromatograafid, TOC analüsaator ja palju muud. Iga ettevõte ei saa endale lubada nii kalleid seadmed, isegi igas õppeasutuses ei ole neid olemas. Ülikooli laborites on palju kaasaegset tehnikat ja pädevad spetsialistid, kes tudengeid suunavad, õpetavad ja juhendavad.

Praktika võimalus

Praktika on võimalik läbida ka ülikooli enda laboris. Laborites toimub intensiivne teadustöö ning juhul, kui tudeng ei leia endale sobivat praktikakohta mõnes ettevõttes, saab seda teha ülikoolis. See on unikaalne võimalus, sest paljud koolid või erialad sellist võimalust ei paku.

Magistritööst

Erialal on väga põnev võimalus alustada magistritöö uurimistööga kasvõi esimesest semestrist. Kasutasin ise sellist võimalust just seetõttu, et esimesel semestril pakuti teemat, mis mind huvitas – andsin sellest teada ja alustasingi lõputöö jaoks katsete tegemist ja andmete kogumist juba õpingute alguses. Siis on viimasel semestril vähem koormust ja saab ainult lõputöö kirjutamisega tegeleda.

Õppejõududest

TalTechis on väga mõistvad ja sinu individuaalsusega arvestavad õppejõud. Paljudes loengutes lubatakse vastata ja kirjutada kontrolltööd/arvestused eesti, inglise või vene keeles. Näiteks erialases ingliskeelses aines polnud üldse probleem, kui kirjutasime vastused emakeeles. Kõik õppejõud tegelevad õpetamise kõrvalt ka teadusega, keskkonnatehnoloogia labori koosseisus on neli riigi teaduspreemia laureaati tehnikateaduste valdkonnas.

Perspektiividest

Tehnoloogia arenemisega tekivad ka uued keskkonna saastajad, mida alles uuritakse. Üheks näiteks on ravimijäägid. Ei olegi veel teada, kas ja kelle jaoks need saastajad võivad kahjulikud olla. Sul on võimalus selles protsessis osaleda!

Loodus on olnud inimkonna tähelepanuta väga kaua. Kui oled aktiivne, siis annab meie eriala võimaluse parandada keskkonnale minevikus tehtud vigu.

Juba täna on igas tõsises ettevõttes olemas keskkonnatehnoloog. Tulevikus nende arv kasvab, kuna tööd selles vallas tuleb pidevalt juurde. Iga koht, kus on reostuse oht ja mis vajab monitooringut – suured tehased, sadamad, infrastruktuurid, vee- ja kanalisatsiooniettevõtted, elektrijaamad ja kaevandused –, vajab keskkonnatehnolooge.

Võid kindel olla, et keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala lõpetanuna ei jää sa tööta. Põnevad ja mitmekülgsed karjäärivalikud avanevad sulle nii Eestis kui kogu laias maailmas.

Vastuvõtt on avatud kuni 4. juulini 12.00.

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.

  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.

  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.

  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.

Jaga
Kommentaarid