Horvaatia teinud suure sammu ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast ELiga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale, ütles Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias muudab tugevamaks ka euro. "Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol. Palju õnne, Horvaatia!," õnnitles von der Leyen Horvaatiat.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias

Pidades silmas Horvaatia maksebilansi arengut, toote-, töö- ja finantsturgude integratsiooni ning oma hinnangut, leiab komisjon, et Horvaatia vastab euro kasutuselevõtu tingimustele.

Nõukogu teeb lõplikud otsused euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias juuli esimesel poolel pärast arutelusid eurorühmas ja Euroopa ülemkogus ning pärast seda, kui Euroopa parlament ja keskpank on esitanud oma arvamused.

Üldine hinnang valmisolekule

Teistes uuritud liikmesriikides peale Horvaatia ei ole rahanduse valdkonna siseriiklikud õigusaktid täielikult kooskõlas majandus- ja rahaliidu õigusaktidega ega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirjaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid