"Usaldus LHV plaanide ja tegevuste vastu on tugev. Meie pakkumine märgiti 1,75 korda üle. On hea meel, et pakkumine osutus atraktiivseks nii olemasolevatele kui uutele investoritele,” ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Aktsiapakkumise põhimaht oli 25 miljonit eurot võimalusega suurendada seda 35 miljoni euroni.

Märkimisest võttis osa 11 694 investorit, kes märkisid pakkumisel olnud uusi aktsiaid kokku 43,6 miljoni euro eest.

“Olime arvestanud, et märkimisperiood kulgeb pingelises keskkonnas ja aktsiaturgude languse taustal. Avaldan investoritele tänu usalduse eest – kokkuvõttes on tegemist väärt tulemusega, mis võimaldab LHV-l kapitaliseerida uus Ühendkuningriiki loodav pank ja suurendada grupi kapitalipuhvreid," kommenteeris Toomsalu.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 3. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 14. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris ja EVK-s.

Jaotuse põhimõtted

Kõigile märkijatele, kellele kuulus 1. juuni tööpäeva lõpu seisuga märgitud aktsiate arvuga samal hulgal märkimise eesõigusi, saavad kätte kõik märgitud aktsiad.

Garanteeritud jaotuse raames jaotati 10 386 investorile 563 194 pakutavat aktsiat, mis moodustab 57,9% pakkumise kogumahust.

Kõigile 6319 märkijale, kes märkisid rohkem aktsiaid kui neil oli märkimisõiguseid, jaotati aktsiaid proportsionaalselt nende poolt märgitud pakutavate aktsiate arvuga. Täiendava jaotuse raames täideti täies mahus need märkimisavaldused, mis jäid alla 100 aktsia. Seda kogust ületav märkimine täideti 50,7% ulatuses.

Täiendava jaotuse raames jaotati 42,1% pakkumise kogumahust. Kokku tühistati korraldused 239 857 aktsiale.

Aktsiaid pakuti 36 eurose hinnaga

LHV Group pakkus investoritele 694 444 uut lihtaktsiat, võimalusega suurendada väljalastavate aktsiate hulka kuni 972 222 uue lihtaktsiani. Aktsiate avaliku pakkumise märkimisperiood algas 18. mail 2022 kell 10.00 ja lõppes 1. juunil 2022 kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 36 eurot, millest 1 euro moodustas nimiväärtus ja 35 eurot ülekurss.

Ülemärkimise tõttu kasutas LHV Groupi nõukogu õigust suurendada pakkumise mahtu maksimaalses lubatud ulatuses, mistõttu suurendatakse LHV Groupi aktsiakapitali 972 222 euro võrra ning pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 972 222 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Emissiooni tulemusena ja pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist äriregistris on LHV Groupi aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks 31 542 453 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid