Kolmapäeval toimunud täiskogu hääletusel võtsid parlamendiliikmed 339 poolthäälega vastu oma seisukohad uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite normide kohta. Vastu oli 249 ja erapooletuks jäi 24 saadikut.

Parlament toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut saavutada 2035. aastaks heitevaba maanteeliiklus ning vähendada uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitkoguseid 100% võrreldes 2021. aastaga. Vahe-eesmärgina tuleb aastaks 2030 uute sõiduautode heitkoguseid vähendada 55% ja kaubikutel 50%.

Üksikasjaliku ülevaate parlamendi seisukohtadest leiate siit.

Raportöör Jan Huitema (Renew, Holland): „CO2 normide ambitsioonikas läbivaatamine on kliimaeesmärkide saavutamiseks ülioluline. Uued CO2 standardid toovad autotööstusele selgust ning toetavad innovatsiooni ja investeeringuid. Lisaks muutub heiteta autode ostmine ja kasutamine tarbijatele odavamaks.“

Euroopa Parlament on nüüd valmis alustama läbirääkimisi ELi liikmesriikidega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid