Startup Estonia kogukonna arendusjuht Sandra Saarniit tõi välja, et hankega otsitakse uusi arenguprogramme ja projekte, mis on suunatud Eesti iduettevõtjatele ja startup-kogukonnale laiemalt aga ka näiteks noorte ettevõtliku mõtteviisi arendamisele, Eesti idusektori teadmuspõhise ja mitmekesise arengu toetamisele ning iduettevõtete ja traditsiooniliste ettevõtete koostöö tõhustamisele.

„Oleme kogunud Eesti iduettevõtete asutajatelt ja kogukonnalt tagasisidet praeguste kitsaskohtade kohta ning leppisime kokku järgmiste aastate prioriteetsed valdkonnad, mida on vaja edasi arendada. Seetõttu olemegi hankes ära defineerinud viis teemat, millele me otsime uudseid projekte ja algatusi,“ selgitas Saarniit. Ta rõhutas, et hanke raames otsitakse uusi ja uudseid programme ning oluliseks kriteeriumiks on nende valikul eristumine olemasolevatest programmidest. „Hanke raames ei rahastata olemasolevaid projekte ja programme, vaid ootame pakkujatelt uusi mõtteid või näiteks praeguse tegevuse olulist laiendamist ja edasiarendamist,“ lisas ta.

Statup Estonia otsib arenguprogrammide läbiviijaid viies erinevas valdkonnas. Igas valdkonnas valitakse üks parim meeskond ehk rahastuse saab viis programmi maksimaalselt 40 000 euro ulatuses, kokku 200 000 eurot.

Startup Estonia otsib algatusi, mis aitavad kaasa teadmuspõhise ja teadusel põhineva ettevõtluse edasiarendamisele Eestis. Lisaks oodatakse kandideerima meeskondi, kes soovivad aidata kaasa Eesti idusektori senisest mitmekesisemale arengule ning soodustada regionaalset arengut, soolist ja vanuselist mitmekesisust Eesti iduettevõtetes. Kolmandaks hanke valdkonnaks on noorte seas ettevõtluse populariseerimine ning iduettevõtete asutajate järelkasvu kasvatamine. Hankega soovitakse leida meeskondi, kes keskenduvad iduettevõtete ning traditsiooniliste ettevõtete ja avaliku sektori koostööle ja selle tõhustamisele, et viia innovatsioon traditsioonilistesse sektoritesse ning aidata seeläbi ka kohalikel iduettevõtetel areneda ja kasvada. Lisaks otsitakse Eesti idusektori tugiorganisatsioonide edasiarendamisele suunatud programme.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid