Kui aprillis oli klientide aktiivsus tõusmas, siis nüüd on see jõudnud pangagrupi sõnul tavapärasele tasemele. Tulemusi mõjutasid LHV sõnul veel hea laenuportfelli kvaliteet ja sellest tulenevad plaanitust madalamad laenude allahindlused

AS LHV Pank teenis maikuus puhaskasumit 5,6 miljonit eurot, sellest 0,7 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS-i LHV Varahaldus puhaskasumiks kujunes 29 000 eurot ja esmakordselt oli positiivne ka LHV Kindlustuse finantstulem 6000 eurot. LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus mais 0,6 miljoni euroni.

2021. aasta maikuus teenis LHV Group 4,9 miljonit eurot puhaskasumit ja tänavu aprillis 5,2 miljonit eurot.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell suurenes mais 42 miljoni euro võrra: ettevõtete laenud kasvasid seejuures 5 miljonit eurot ja jaelaenud 37 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiuste maht kasvas mais 76 miljoni euro võrra, valdavalt jaeklientide hoiuste arvelt. LHV juhitud fondide maht kahanes kuuga 75 miljoni euro võrra. Mais töödeldi 2,3 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

LHV Panga ärimahud kasvasid ja klientide aktiivsus panga sõnul paranes: pangaklientide arv suurenes 4700 võrra, nii uusi kodulaenusid, väikelaenusid kui ka laenusid korteriühistutele väljastati rekordiliselt. Intressitulu oli mais tavapärane, samal ajal kui teenustasutulud kasvasid. LHV Finance parendas klientide jaoks väikelaenude tingimusi ning hakkas pakkuma päikesepaneelidele rohelist järelmaksu intressiga 4,9%.

Varahalduse mai äritulud vastasid ettevõtte sõnul plaanile. Tulemusi mõjutas negatiivne kuu aktsiaturgudel. Suuremad aktiivselt juhitud LHV pensionifondid tegid läbi kerge languse: M, L ja XL alanesid vastavalt 0,7%, 1,4% ja 1,1%. Pensionifond Roheline tõusis kuuga 1,1%, Indeks kaotas väärtuses 3,2%. LHV sõnul on positiivne, et II sambast lahkujate hulk on viimastel kuudel oluliselt vähenenud, aprillis ja mais oli uusi liitujaid rohkem kui lahkujaid.

LHV Kindlustuse kiire ärimahtude kasv ettevõtte sõnul jätkub ning mais jõudis ettevõte esmakordselt positiivse finantstulemuseni. Kahjude maht on vähenenud, teenitud preemiad on edestamas finantsplaani. Klientide rahulolu kahjukäsitlusega on püsinud kõrgel 96% tasemel. Ettevõte jätkab värbamistega.

LHV finantsplaan ettevõtte sõnul püsib. Prognoosile alates aasta algusest jääb puhaskasum ligi 2,7 miljoni euroga maha.

18. maist kuni 1. juunini kaasas LHV Group täiendava aktsiapakkumise kaudu lisakapitali. Pakkumine investoritele oli edukas, kokku märkisid LHV aktsiaid 11 694 investorit 43,6 miljoni euro eest. LHV kaasas 35 miljonit eurot, mida kasutatakse Ühendkuningriiki rajatava uue panga finantseerimiseks ja ettevõtte kapitalipuhvrite suurendamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid