Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV, net asset value) 2022. aasta mai lõpu seisuga on 1,1155 eurot osaku kohta, mis võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,62%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes 133,5 miljoni euroni. NAVi kasvu mõjutas renditegevusest teenitud positiivsed rahavood. Puhasväärtuse saamiseks lahutatakse fondi varadest laenukohustused.

Tallinna börsil kaupleb fondi osak hinnal 0,853 ehk 23,5% puhasväärtusest madalamal. Rootsi börsilt saab osaku kätte veel odavamalt, ligi 0,78 euro eest.

Hetkel ootab aktsionäride otsust fondi ettepanek kuni 10 miljoni euro eest puhasväärtusest madalamal kauplevaid aktsiaid tagasi osta. Aktsionäride korduskoosolek toimub 21. juunil Rootsis.

2022. aasta mais kasvas üüritulu eelmise kuuga võrreldes 1,6 miljoni euroni (1,5 miljonit eurot 2022. aasta aprillis). Kasvav täitumus ja kahanevad üürisoodustused kaubanduskeskuste segmendis viitavad fondi sõnul netorenditulu tugevale taastumisele. Fond teenis 2022. aasta mais auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot.

2022. aasta mai lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 9,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot), mis näitab fondi sõnul head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. mai 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2022. aasta mais.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid