Aprilli lõpus avatud liiklusõnnetuse digiteade on hästi tööle hakanud – seda on kasutanud 1600 avariisse sattunud autojuhti ja sellega on vormistatud 800 liikluskindlustuse juhtumit. Viiendik avariisid vormistatakse digiteatega.

Milliseid õnnetusi saab digiteatega vormistada?

Rakendusega saab mugavalt vormistada Eestis juhtunud liiklusõnnetust, kus osales kuni viis sõidukit, sealhulgas jalgratas, tõukeratas, kergliikur jne. Lisaks on võimalik teatada ka liiklusõnnetusest sõiduki ja muu vara vahel, näiteks aed, maja, tankur jne.

Teadet saab vormistada nii Eesti registrites olevate sõidukitega kui ka välismaa autodega.

Koos pildistamisega võtab digitaalse liiklusõnnetuse teate täitmine aega vaid 15 minutit. Digiteade on intuitiivne, annab valikuvariandid ette ja isegi kogenematu kasutaja saab teate täitmisega hõlpsasti hakkama. Põhirõhk on sündmuskohal pildistamisel ja õnnetuse asjaolude fikseerimisel. Kui andmed on kinnitatud, siis saadetakse kahjuteade läbivaatamiseks enda valitud kindlustusseltsile. Rakendus edastab juhtumi andmed koos piltidega kohe kindlustusandjatele, mis kiirendab juhtumi läbivaatamist ja hüvitamist.

Kui aga inimene sai viga või liiklusõnnetuse asjaolud nõuavad politsei teavitamist, siis tuleb teavitada Häirekeskust numbril 112.

Kuidas liiklusõnnetuse digiteate vormistamine käib?

Rakenduse kasutamine ei vaja eriteadmisi. Kiireks täitmiseks tuleb nutitelefonis lubada kaamera ja GPS-i kasutamise.

  • Pärast liiklusõnnetust tuleb ühel osalisel valida veebilehel avarii.lkf.ee, mitu sõidukit oli õnnetusega seotud ja kes täidab kahjuteate.

  • Järgmisena tuleb sisestada sõiduki registreerimismärk, teha fotod sõidukitest ja sündmuskohast ning sisestada autojuhi isikuandmed.

  • Rakendus pakub avarii toimumise aja ja koha. Neid andmeid saab vajadusel täpsustada.

  • Liiklusõnnetuse tüüpsituatsioonid on ette antud. Vali sobiv variant või kirjelda õnnetust ise.

  • Mitme sõidukiga õnnetuse korral tuleb valida, kes juhtidest põhjustas õnnetuse.

  • Kui oled oma andmed täitnud, siis saadetakse teade teistele õnnetuses osalenutele kinnitamiseks.

  • Kahjuteate lõpus saad valida, milliselt kindlustusseltsilt kahju nõuda.

  • Kahjuteade edastatakse automaatselt kindlustusseltsile juhtumi läbivaatamiseks ja hüvitamiseks.

Digiteade on muutnud nii õnnetuse vormistamise sündmuskohal kui ka teate edastamise kindlustusseltsile oluliselt lihtsamaks ja arusaadavamaks. Eelkõige on rakendus ette nähtud õnnetuse vormistamiseks kohapeal nutitelefoniga, mitte hiljem koduarvutis. Nii saab kõik vajalik info kirja ja õnnetus korrektselt vormistatud.

Kui nutitelefonis ei ole võimalik liiklusõnnetusest teatada, siis on endiselt võimalik seda vormistada paberil teatega. Samas on digiteade tehtud nii lihtsaks ja intuitiivseks, et paberil liiklusõnnetuse teade võiks aja jooksul ära kaduda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid