Paratamatult on energiaturgudel nii globaalselt kui ka Eestis pingelisem periood ning eeloleval sügisel ei pruugi olukord leeveneda. „Seetõttu peaksid kõik, kellele on energiakandjad oluliseks sisendiks, hindama varakult võimalikke riske seoses nende kättesaadavusega ning riske ka aegsasti maandama. Meie tööstusettevõtjad tegutsevad selle nimel, et meil oleksid tagatud toiduained ja muud eluks vajalikud kaubad, seega on nende häireteta töö väga oluline,“ rääkis MKMi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks.

Vaks toonitas, et maagaasi osas peaksid tööstustarbijad uurima oma gaasimüüjatelt, kas sügiseks ja talveks on nende jaoks gaas kindlasti lepingutega tagatud. „Vastasel juhul tuleks suurtarbijatel leida endale alternatiivsed lahendused energiaga varustamiseks, on see siis müüja vahetus, üleminek taastuvkütustele, veeldatud maagaasile või põlevkiviõlile, energiakasutuse tõhustamine või mõni muu sobilik variant,“ lisas Vaks.

Eesti riik on koostöös Soome ja erasektoriga igapäevaselt töötamas selle nimel, et tuua piirkonda juba käesolevaks sügiseks täiendav veeldatud maagaasi ehk LNG tarnimise võimekus, samuti hangitakse riiklik gaasivaru. See on nii-öelda plaan A, et kõigi jaoks on tagatud piisavalt maagaasi ja ka muid energiaallikaid.

Samas tuleb praegu valmistuda ka alternatiivseteks stsenaariumiteks. Näiteks kui gaasisüsteemis peaks tekkima ootamatuid tarnehäireid, tagatakse gaasi olemasolu esimesena kodutarbijatele ja gaasi soojuse tootmiseks kasutavatele katlamajadele, seejärel saab võimalusel gaasivarustuse tagada ka teistele tarbijagruppidele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid