Vajadus teadustöö taustaga ekspertide järele täna ja tulevikus aina kasvab. Just seepärast tõi Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskond ühtse mütsi alla ärinduse, majanduse ja valitsemise doktoriõppe programmi, kuhu kuulub kolm omavahel mitmel viisil seotud eriala: riigivalitsemine ja innovatsioon, majandusteadus ja rahandus ning ärindus.

Kui riigivalitsemises osaleks ja majanduselu suunaks Eestis senisest rohkem doktorikraadiga eksperte, muutuks meie kõigi elu paremaks. Ühiskonnas oleks vähem juhuslikkust ja poliitilisi tõmbetuuli ning rohkem pikka vaadet, oskust näha nii riigi tulevikku kui ka mõista Eesti inimese tänaseid muresid ja rõõme.

Doktorantuuri on oodatud kandideerima kõik, kellel on magistikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua midagi uut ning valmisolek panustada neli aastat teadustöö tegemisele. Ühte võib lubada – ees ootab äärmiselt põnev aeg.

Võimalik on põnev ja kiire karjäärilend

Tallinna Tehnikaülikooli professor Ringa Raudla on ise parim näide, kuidas selle valdkonna doktorikraad võib noore teadlase kiiret karjääri toetada. Ringa sai 34-aastaselt professoriks, ta on Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaat, tema nõu ja soovitusi riigieelarve kohta kuulavad täna valitsus ja riigikogu, rääkimata rahandusvaldkonna ekspertidest. Tema kommentaarid ja arvamuslood pälvivad ühiskonnas tähelepanu. Ja mis kõige tähtsam – Ringa kõnetab ka noori ning inspireerib neid edasi pürgima. Selle kinnituseks on „2021. aasta tunnustatud õppejõu“ tiitel.

Kui ta tehnikaülikoolis 2010. aastal teadurina alustas, räsis maailma masu. Vahepealsel ajal on arenenud nii riik kui ka tehnikaülikool tundmatuseni. Täna on teadlastel väga head võimalused teaduse tegemiseks. Nurkse doktorantidel on võimalus teha kõrgetasemelisi uuringuid ühes maailma dünaamilisemas digitaalse valitsemise keskkonnas ning teha koostööd ülemaailmselt juhtivate ülikoolide ja teaduskeskustega. Aga ka koduses majandusteaduskonna hoones TalTechi linnakus on mõnus nii tudengitel, töötajatel kui ka õppejõududel-teadlastel.

Sõnum magistrikraadiga noorele

Niisiis, kui on soov pühenduda teadustööle innovatsiooni ja valitsemise uurimisteemade laias paletis, oled oodatud doktorantuuri Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis.

„Meie doktorandina oled osa ühest regiooni juhtivast interdistsiplinaarsest innovatsiooni ja valitsemise uurimiskeskusest,“ rõhutab professor Raudla. Lisaks talle töötab Nurkses veel neli vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Anu Masso ja akadeemik Tiina Randma-Liiv.

Särav professor rõhutab, et TalTechi ärinduse, majanduse ja valitsemise doktoriõppe lõpetajad on globaalselt juhtivad teadlased, avaliku halduse eksperdid ja tippametnikud nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Millele doktoriõpingutes keskendutakse?

Nimetatud doktoriõppe programm koosneb ulatuslikust teadustööst, doktoranti teadustöö tegemisel toetavatest üldainetest ning erialaspetsiifilistest kursustest, mida on võimalik valida vastavalt oma uurimishuvile.

Plussiks on see, et doktoriõpe on paindlik ja seda on võimalik kohandada vastavalt iga doktorandi individuaalsetele huvidele. „Seetõttu soosime oma doktorantidel parima teadmise omandamiseks nii kursuste võtmist kui ka talve- ja suveülikoolides osalemist meie võrgustikku kuuluvates ülikoolides,“ rõhutab Ringa Raudla. Lisaks kuuluvad doktorandid instituudi uurimisrühmadesse, võtavad osa seminaridest, esinevad ettekannetega teaduskonverentsidel ning õpetavad ja juhendavad bakalaureuse- ja magistritudengeid.

NB! Avaliku konkursi korras saab kandideerida kolmel vastuvõtuperioodil instituudis uurimisteemade põhjal loodud õppekohtadele Tallinna Tehnikaülikooli ametlikus kandideerimise veebikeskkonnas Glowbase. Konkursiväliselt saab astuda tööstusdoktorantuuri ning eksternõppesse.

Kandideerimiseks vajalike dokumentide ja avalduse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2023.

Kandideeri meie doktoriõppesse siis, kui:

  • sul on magistrikraad ja sind huvitab riigi toimimine ja on soov mõista sügavuti mõnd valdkonna võtmeprobleemi ning leida sellele uudseid lahendusi

  • oled järjekindel, avatud ja analüütilise-kriitilise mõtlemisega, tunned ära avaliku sektori toimimise kitsaskohti, näed võimalusi nende parendamiseks ning oled valmis end nende teaduspõhisesse lahendamisse pühendama

  • oled huvitatud valdkondade ülese teadustöö võimalustest avaliku sektori uuendamisel ja innovatsioonil ning sind sütitab uue teadmise loomine ja jagamine

  • sul on ambitsioon õppida ja töötada koos valdkonna tippekspertide ja –teadlastega

  • soovid Eesti ühiskonda ja riigi tulevikku mõjutada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid