Ülikoolidesse vastuvõtu periood on kulmineerumas. Noorte huvi tipus on tavapärased erialad: ärirahandus ja majandusarvestus, juhtimine ja turundus, hoonete ja rajatiste kavandamine, infosüsteemide analüüs ja kavandamine, loetletakse TalTechist erialasid, millele on suurem hulk kandideerijaid. Varju jäävad erialad, millel lõpetavaid spetsialiste ajavad ettevõtted tegelikult taga ja mille omandamine annaks praegusele alustavale õppijale kindla tuleviku tööturul. Teisisõnu: kui noored paistavad tihti silma sooviga maailma päästa, siis sellega otseselt seotud ringmajandust, materjale ja keskkonda puudutavaid erialasid ei soovita eriti õppida.

Üks tulevikumaterjalide nimel pingutav ettevõtja toob näitena materjalitehnoloogia eriala. Sealt peaks tulema tekstiil-, polümeer-, puit-, komposiitmaterjalide disainerid. Nemad peaksid disainima materjale ja tooteid, mille ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike, ja kasutama materjale, mida on võimalik uuesti ringlusesse võtta. Ettevõtja sõnul on aga reaalsus, et Eesti ülikoolidest tuleb aastas üksnes paar sellist ülihinnatud spetsialisti, kes on kriitilise tähtsusega ringmajandusele üleminekuks. Tema andmetel kandideeris paar nädalat tagasi TalTechi materjalitehnoloogia erialale õppima kõigest viis soovijat, kuigi minimaalne võime on vastu võtta kuni 60 inimest. „See on selgelt IT, digitaliseerimise, koodijate kõrval üks tulevikku kindlustav eriala, mille lõpetajad saavad kohe tööle nii Eestis kui ka välismaal,“ kinnitab ettevõtja.