Undrest vaidlustas Tallinna halduskohtus valitsuse 12. mai korralduse nr 146 „Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu kehtestamine“.

Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kohus määras esmaspäeval tagastada Mihkel Undresti kaebus nõudega tühistada valitsuse korraldus nr 146 osas, milles määrati tuuleenergeetika arendusala nr 2 ulatuses, milles see halvendab kaebaja elukeskkonda, arvestades kaebaja elukohta ja tema omandis olevaid kinnistuid.

„Vaidlustatud üleriigiline planeering määrab kindlaks tuuleparkide rajamise üldised põhimõtted ning seal on kehtestatud rida suuniseid, mida selliste tuuleparkide rajamisel arvesse võtta tuleb. Ometi ei ole vaidlustatud planeeringus määratletud, kuhu täpselt ja milliste parameetritega tuuleparke rajama hakatakse,“ märkis kohus.

„Tegemist on sedavõrd suure üldistusastmega planeerimisdokumendiga, et seal ette nähtud planeerimislahendused ei saa ühegi isiku, sh kaebaja subjektiivseid õigusi rikkuda. See, kas või milliseid tuulikuid vaidlustatud planeeringus määratletud arendusalale nr 2 tulevikus püstitama hakatakse, ei ole teada. Seetõttu on põhimõtteliselt võimatu ka hinnata, kas kõnealusele arendusalale tulevikus püstitatavad tuulikud saavad üldse negatiivselt mõjutada kaebaja õigusi, sealhulgas omandiõigust, õigust tervise kaitsele ja kvaliteetsele elukeskkonnale,“ seisis kohtulahendis.

Edasi on võimalik lugeda ERRist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid