„Kõige enam mitme auto omanikke leidus parimas tööeas (35–54 aastat) eestimaalaste hulgas, kelle sissetulek on üle 1700 euro kuus. Vähemalt üks auto on 83% Eesti peredes,“ ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

Vastanutest 17% ütlesid, et nende peres autot ei ole. Autota vastajaid leidus rohkem noorte (vanuses 18–24) ja eakate (vanuses 65–74) vastajate hulgas. Ka leibkondades, kus pole alla 16-aastaseid lapsi, oli rohkem autota inimesi.

Ootuspäraselt oli autot mitteomavaid inimesi rohkem ka keskmisest madalama sissetulekuga ehk kuus alla 1300 euro teenivate vastanute hulgas, sest auto ostmine ja ülalpidamine võib käia üle jõu.

Autot ostavad sagedamini noored ja jõukad

Küsitlusest selgub, et mida nooremad on vastajad, seda vähem aega on möödunud nende viimasest autoostust. Paistab silma ka tendents, et vanemad inimesed ei vaheta autosid nii tihti, sest mida vanem oli vastaja, seda rohkem oli aega oli möödunud viimasest autovahetusest.

Auto ostmine on kulukas ja suur ettevõtmine. Mida tagasihoidlikum on sissetulek, seda põhjalikumalt seda sammu kaalutakse. Seevastu need leibkonnad, kelle majanduslik hakkamasaamine on parem ning sissetulekud kõrgemad, vahetavad ka autosid julgemini ja tihemini: nende viimasest autoostust on möödunud lühem aeg kui madalama sissetulekuga peredel, samuti eelistatakse täiesti uut autot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid