Internetiavarused on täis erinevaid CV koostamise juhendeid ning inimesel, kes iga päev värbamisega kokku ei puutu, võib olla keeruline hinnata, missugune CV on tööandjale kõige silmapaistvam. Professionaalil aga kulub CV vaatamiseks ja sobivuse hindamiseks vaid seitse sekundit.

Puutume CVO Recruitment'is kokku sadade CV-dega, mis on andnud meile hea ülevaate levinumatest vigadest. Jagame näpunäiteid, kuidas värbajale ja ettevõttele paremini silma paista.

1. Vormistus. CV ei pea algama pealkirjaga Curriculum vitae ega olema vormistatud valgele lehele. Silma jäävad CV-d, mille kujunduses on kasutatud värve, skeeme või omapärast paigutust. Soovitame siiski lähtuda põhimõttest less is more ning efektidega juhtida tähelepanu kõige olulisemale. Väga populaarne ja kasutajasõbralik keskkond loomingulisemate CV-de koostamiseks on näiteks canva.com. Siiski toimivad kenasti ka klassikalise välimusega CV-d, kui info on kompaktselt esitatud.

2. Foto. Kui ei ole endast lisada professionaalset ja ajakohast fotot, soovitame selle CV-st välja jätta. Foto peaks tooma lisaväärtust ja looma ettekujutuse, missugust kandidaati võiks intervjuule oodata, mitte olema 20 aasta tagune lemmikpilt. Oleme selliseidki olukordi korduvalt näinud.

3. Sünniaeg, täpne elukoht ja perekonnaseis. Tegemist on isikuandmetega, mis ei tohiks olla kriteeriumid värbamisotsuse tegemisel, seega ei ole sellise informatsiooni jagamine vajalik. Samuti ei ole turvalisuse huvides hea neid andmeid avalikes allikates jagada. Internet kahtlemata on avalik allikas. CV-sse soovitame elukoha kirja panna vaid linna või maakonna täpsusega juhul, kui huvi pakuvad konkreetse piirkonna töökohad.

4. Keeleoskus. Tänapäeval on vähe valdkondi, kus tööalaselt kasutatakse vaid üht keelt, mistõttu vaatavad tööandjad ka kandidaatide keeleoskust. Kui hinnata keeleoskuseid laialt levinud Euroopa Nõukogu keeletasemete A–C järgi, tasub meeles pidada, et A on kõige madalam ning C kõige kõrgem tase, sest oleme näinud, et see kipub segamini minema. Soovitame CV-sse kirja panna keeled, mille tase võimaldab tööalast või igapäevast kasutamist ning aastaid tagasi õpitud ja praktikata keeled välja jätta.

5. Koolitused. Lisaks töökogemusele ilmestavad kandidaadi oskuseid läbitud koolitused ja omandatud sertifikaadid. CV-sse soovitame kirja panna eriala või soovitud tööga kõige paremini kattuvad koolitused, mis rõhutavad kandidaadi tugevusi. See kehtib ka juhul, kui töökogemust on palju aastaid ja läbitud juba kümneid koolitusi. Ettevõtted hindavad oskust välja tuua vaid kõige olulisem ning loevad parema meelega CV-sid, mille pikkus on 1–2 lehekülge. CV eesmärk on teha esmatutvustus ning võimalus end põhjalikumalt tutvustada avaneb intervjuul.

Juba mõnda aega oleme just IT-valdkonnas kokku puutunud kandidaatidega, kellel ei olegi eraldi faili CV-st, vaid kasutatakse LinkedIni profiili. Järjest enam on see hakanud ka muudesse valdkondadesse levima ning usume, et peagi on selline lihtsalt uuendatav ja universaalse kujundusega virtuaalne CV standard. Lisaks annab see võimaluse osa saada tööpakkumistest, mida tavapärastes tööportaalides ei jagatagi, sest LinkedIn on professionaalsete värbajate seas levinuim keskkond passiivsete kandidaatide leidmiseks ja otsepakkumiste tegemiseks.

Missugune peaks olema LinkedIni profiil, et see oleks võrreldav CV-ga ja jääks värbajale silma?

1. LinkedIni profiili avades jääb esimesena silma sektsioon About, mida võib tõlgendada kui sissejuhatust profiilile. Siin võib vabas vormis tutvustada kogemusi ja huvisid eesmärgiga tekitada huvi inimesega tuttavaks saada. Soovi korral võib siia lisada ka e-posti aadressi või telefoninumbri, kuid taaskord – mitte liiga palju isikuandmeid.

2. Kogemuse kirjeldamisel on hea täpsustada töökohustusi ja muid tööga seonduvaid märksõnu, programme ja spetsiifikat. Just märksõnu kasutavad värbajad tööriistadena, et tuvastada sobivaid kandidaate: mida enam on profiilil sobivaid sõnu, seda paremini tuleb see otsingus välja ja toob postkasti uusi tööpakkumisi.

3. Rõhku tasub panna sektsioonile Skills, kuhu on võimalik lisada mitmesuguseid oskusi ja sertifikaate. Soovitame seda kogemuse kasvades ajakohasena hoida, lisades vaid tööga seotud märksõnu.

4. Keeleoskuse ja foto puhul kehtivad samad põhimõtted nagu klassikalise CV puhul.

5. Tore sektsioon LinkedIni profiilil on ka Recommendations ehk soovitused. Oskuste või isiksuse paremaks tutvustamiseks võib paluda (endisel) kolleegil, kliendil või koostööpartneril ennast lühidalt kirjeldada. See annab profiili lugejale hea ettekujutuse, missugune inimene ennast profiili taga tegelikult peidab. Meeles tasub pidada, et usaldusväärsema mulje jätab, kui soovitused ei ole teineteisele vastastikku kirjutatud, sest LinkedIn näitab soovituse kirjutajat. Piisab täiesti 2–3 soovitusest.

6. Profiilile saab lisada sektsioone, et näidata litsentse, sertifikaate, auhindu ja publikatsioone, et veelgi paremini oma oskusi ja kogemusi tutvustada.

CV ja LinkedIni profiili koostamisel tuleb arvestada ka valdkonna ja ametiga, milles toimetatakse. Idufirma turundusjuhil ja avaliku sektori raamatupidajal ongi täiesti erinevad CV-d, kuid mõlemal on võimalus oma tugevusi välja tuua. Kõige enam jäävad silma CV-d ja profiilid, mille teksti ja vormistusse on midagi omanäolist lisatud, kuid seejuures iseendaks jäädud. CV ja LinkedIni profiili eesmärk on avada uks uutele võimalustele, sest kunagi ei tea, millal unistuste töö uksele koputab.

Jaga
Kommentaarid