Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise juhi Karin Ossipova sõnul annab intressi fikseerimine kodulaenu võtjale kindlustunde, et tema laenumakse jääb fikseeritud perioodil samaks, sõltumata baasintressi ehk euribori võimalikust tõusust.

„Kodulaenu intress koosneb tavapäraselt intressimarginaalist ja kuue kuu euriborist, mis tähendab, et iga kuue kuu tagant võib intressimäär muutuda ja mõjutada laenumakse suurust. Näiteks 100 000-eurose ja 30-aastase laenu korral tähendaks euribori tõus 1,00% võrra laenu kuumakse suurenemist ligi 50 eurot,“ selgitas Ossipova.

Intressi saab fikseerida nii olemasolevate kui uute kodulaenude puhul. Intressi fikseerimisel lisatakse kodulaenu tavapärasele intressile ehk riskimarginaalile intressi fikseerimise marginaal. Fikseeritud intressiperioodi lõppemisel rakendub lepingule uuesti tavapärane intressimäär ehk 6 kuu euribor pluss riskimarginaal.

Kodulaenu intressi fikseerimiseks tuleb pöörduda oma laenuhalduri poole, kes selgitab intressi fikseerimise tingimusi ja kaasnevaid kulusid. Olemasoleva lepingu intressi fikseerimisel arvestab pank lepingu muudatuse tasu. Samuti tuleb arvestada, et fikseeritud intressi perioodil on laenu ennetähtaegne tagastamine hinnastatud erinevalt muutuva intressimääraga perioodist.

Swedbank pakub teistsugust lahendust

Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma ütleb, et Swedbank pakub kindla kuumaksega, paindliku lõpptähtajaga, fikseeritud annuiteegraafikut. Laen ise on ujuva intressiga ehk 6 kuu euriboriga, seega on lahendus laenuvõtjale fikseeritud intressiga laenust tõenäoliselt soodsam.

„Fikseeritud kuumaksega annuiteetgraafikut pakub Eestis ainult Swedbank. Fikseeritud annuiteedigraafiku (seotud 6 kuu euriboriga) puhul on kliendil kindel kuumakse alates laenu võtmisest kuni laenu lõppemiseni ehk siis igakuised maksed on fikseeritud kuni laenu lõppemiseni. Fikseeritud annuiteetmaksega laenugraafiku lõpptähtaeg on paindlik, juhuks, kui euribor tõuseb ja et kuumakse jääks samaks,“ ütleb ta.

Pärgma kirjeldab, kuidas laenuvõtja alustab kuumaksete tasumist näiteks 23 aastase graafiku alusel ning kui euribor tõuseb, siis laenu lõpptähtaeg pikeneb näiteks 24 aastani ja kui euribor tõuseb veel, siis pikeneb laenutähtaeg veelgi. Laenulepingus saab periood pikeneda lepingus toodud maksimaalse ajani, näiteks 27 aastat.

„Kui euribor tõuseb niipalju, et kätte jõuab maksimaalne lepingus toodud tähtaeg, siis see on juhus, kus tõuseb ka kokkulepitud kuumakse. Kui euribor taas langeb, siis lüheneb laenu periood,“ selgitab Pärgma.

Huvi fikseerimse vastu on vähenenud

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütleb, et euribori tõusu riski maandamiseks on SEB-s võimalik fikseerida muutuva baasintressimääraga (euriboriga) seotud laenulepingu intressimäär kuni viieks aastaks.

„Kui kodulaenu intressimäär on seotud euriboriga, siis muutub intressimäär laenulepingus olenevalt valitud Euribori tüübist kas iga 3, 6 või 12 kuu tagant. Intressimäära fikseerimine annab aga laenuvõtjale kindluse, et intressimäär ja seega ka laenumaksete suurus ei muutu tema valitud perioodi jooksul,“ räägib ta.

Fikseeritud intressimäär koosneb seejuures individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille pank arvutab rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel.

„Fikseeritud baasintressimäära suurus muutub iga päev ja sõltub fikseerimise pikkusest. Seetõttu tasub fikseerimise soovi korral täpsustada baasintressimäära suurus üle meie ekspertidega,“ soovitab Hallang.

Ta selgitab, et ühelt poolt annab baasintressimäära fikseerimine kliendile kindluse, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu, samas tuleb selle kasutamisel arvestada teatud piirangutega. Intressimäära fikseerimist ei saa kasutada laenu osade kaupa kasutusele võtmisel, sest pank ei saa üldjuhul võimaldada sama intressitasemega laenuressurssi pikema aja jooksul. Samuti tuleb fikseeritud intressimäära korral arvestada asjaoluga, et turuintressimäärade languse korral võib laenulepingu tingimuste muutmine, näiteks enne kokku lepitud tähtaega laenu tagasimaksmine või intressimäära ujuvaks muutmine, osutuda laenusaajale kulukaks.

„See, kas parim lahendus on fikseerimata või kokkulepitud perioodiks fikseeritud intressimäär, on iga laenuvõtja enda otsustada. Sõltuvalt rahaturu olukorrast ja baasintressimäärade muutumisest võib laenuvõtjale otstarbekamaks osutuda nii üks kui ka teine,“ toob Hallang välja ja lisab, et SEB poolt väljastatud uutest eluasemelaenudest fikseeritakse intressimäär keskmiselt 3%-l lepingutest. Eelmise aasta lõpus ning käesoleva alul täheldasid nad intressimäära fikseerimise osas mõningast huvi kasvu, kuid viimasel paaril kuul on huvi taas vähenenud.“

LHV pakub, Luminor sätib atra

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ütleb, et nemad alustasid intressi fikseerimise võimaluse pakkumist kodulaenu klientidele kevadel. Euribori saab fikseerida viieks aastaks, kuid oluline on tähele panna, et fikseerimist ei paku nad tänasele euribori tasemele vaid fikseeritav määr vaadatakse igal nädalal üle ja see võtab arvesse ootused ajaperioodi euribori liikumise kohta.

„Kuigi huvi ja küsimusi on klientide poolt olnud varasemast rohkem, on fikseerimise valinud kliente väga vähe. Alla 1% kõigist lepingutest on tehtud fikseeritud intressiga. Intressi fikseerimine sobib eelkõige kliendile, kes on veendunud, et euribori määr saab olema praegusest suurem ja kes soovib väga täpselt oma kohutusi planeerida. See on omamoodi kindlustus, et viieks aastaks on laenuga seotud maksed kindlalt teada,“ ütleb Rum.

Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane ütles vaid, et nad on ettevalmistustega lõpusirgel ning peagi hakkavad ka nemad klientidele intresside fikseerimise võimalust pakkuma.

Vaata, kuidas euribor sinu laenu mõjutama hakkaks meie kalkulaatori abil: