Samuti ootab TTJA vihjeid krediidiandjate sellise tegevusese kohta, milles survestatakse tarbijat poolelijäänud laenutaotlust lõpetama, näiteks järjepidevate SMS-ide või telefonikõnede kaudu.

Tarbijatele saadetavate SMS-ide või e-kirjade puhul on tegemist otseposti, mitte reklaamiga. Otsepost on teave, mis on tarbija poolt tellitud, tarbijale postiga või e-kirjaga, nimeliselt saadetav teave, s.t see teave ei ole suunatud avalikkusele. Lisaks on otseposti saatmise eelduseks tarbija eelnev nõusolek.

Kuigi otsepostile reklaamiseaduse ei kohaldu, on tarbija õigused siiski kaitstud tarbijakaitseseaduse alusel. Tarbijakaitseseadus keelab muu hulgas agressiivse kauplemisvõtte kasutamise.

Agressiivseks kauplemisvõtteks loetakse kaupleja tegevust, kus muu hulgas liigse mõjutamise kaudu oluliselt või tõenäoliselt kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust ning selle mõjul tarbija teeb või tõenäoliselt teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

Agressiivseks kauplemisvõtteks võib olla järgnev:

  • Eriliste asjaolude või päevakajaliste sündmuste raames tarbijale agressiivse laenupakkumise saatmine

Erilisteks asjaoludeks võib olla tarbija raske majandusliku olukorra ärakasutamine – näiteks üleskutse võtta elektriarvete tasumiseks või sünnipäeva või jõulukinkide ostmiseks laenu.

Päevakajalisteks sündmusteks on krediidiandjate poolt tarbijate mõjutamine võtmaks konkreetse sündmuse saabumise eel selle tähistamiseks laenu. Sellisteks sündmusteks võib olla näiteks jaanipäev, sünnipäev, „vääriline“ suvepuhkus, Eestis toimuv rahvusvaheline üritus jne.

  • Tarbija survestamine laenutaotluse pooleli jätmise korral seda lõpetama

Tarbija liigne survestamine avaldub selles, et kui tarbija alustab krediidiandjale laenutaotluse esitamist, aga jätab selle mingil põhjusel pooleli, hakkab krediidiandja tarbija poole näiteks telefonikõnede, SMS-ide või e-kirjade kaudu korduvalt pöörduma ning uurima, miks laenutaotlus on jäetud esitamata.

Eelpool mainitud krediidiandja poolsetel tegevustel võivad olla agressiivse kauplemisvõtte tunnused, mille kasutamine on aga keelatud.

Palume kõigil, kellel on kokkupuuteid eelpool mainitud krediidiandjate tegevusega, sellest teavitada TTJA-d e-maili info@ttja.ee teel, edastades kuvatõmmised, kus on tuvastatav ka krediidiandja nimi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid