Koostatud juhis kehtib kõikide suurte ja uuemate keskmise võimsusega põletusseadmete kohta ning sisaldab kirjeldust, milliste põletusseadmetega ettevõtted peavad erandit taotlema, mida peab nõuetekohane taotlus sisaldama ning kuidas toimub erandi lõpetamine maagaasiga varustuse taastumise korral.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatari sõnul on oluline, et ettevõtted aegsasti tulevaks talveks valmistuksid ning veenduksid, et neil on võimalik enda vajaduste jaoks piisavalt kütust saada. „Esimese sammuna tasub suhelda enda energiamüüjaga ning uurida, kuidas vajaminevad kütusekogused tagatud on. Juhul kui näiteks maagaasi varustuskindluse osas on ettenähtavaid probleeme ja ettevõte saab kasutada teisi kütuseid, on praegu igati õige aeg teha ettevalmistusi alternatiivsete kütuste kasutusele võtmiseks. Kui kütuste vahetus ei pruugi olla kõigi ettevõtete jaoks sobiv lahendus, siis näiteks energiatõhususe meetmeid saavad suuremal või vähemal määral kõik rakendada,“ lisas Tatar.

Väiksemad katlamajad saavad põlevkiviõli või muud alternatiivset kütust kasutada ajutiselt, kui selle kütuse kasutamise võimalus on märgitud keskkonnaloal. Selleks ei pea erandit taotlema või luba muutma.

Tasub kontrollida ettevõtte keskkonnaluba

Keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo juhataja Meelis Mägi rõhutas, et selle erandi kasutamiseks peab ajutiselt põhikütusena kasutusele võetav reservkütus ettevõttele väljastatud keskkonnaloal juba märgitud olema. „Seega peavad erisust taotlevad ettevõtted kõigepealt hoolikalt läbi vaatama oma kehtiva keskkonnaloa ning hindama, kas neil on erandi taotlemine võimalik ja kui kiiresti suudaksid nad oma ettevõttes võimalikud muudatused ellu viia,“ ütles Mägi.

Erandit ei pea taotlema ega ka oma kehtivat luba muutma ettevõtted, kes kasutavad vanemaid keskmise võimsusega põletusseadmeid ja kellel on keskkonnaloal märgitud ka põlevkivi või muu reservkütuse kasutamise võimalus. Juhul kui reservkütus ei ole keskkonnaloale märgitud, tuleb ettevõttel taotleda vastava keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmist ning teavitada sellest keskkonnaametit esimesel võimalusel. Ettevõtted, kelle tegevus keskkonnaluba ei eelda ja kes soovivad oma riske maandada ning minna üle muule kütusele, ei pea selleks eraldi luba taotlema.

Taotluse esitamisel on oluline, et ettevõtted järgiksid taotlusele esitatud nõudeid, et taotluse menetlemine oleks võimalikult kiire ja lihtne kõigile osapooltele.

Juhisega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid