Praegu impordib Euroopa Liit üle 70% oma tarbitavatest mereandidest. Tegevuskava peaks aitama kaasa liidusisese toodangumahu suurenemisele.

„Kuigi Eestis toodetakse mereande rohkem, kui eestlased tarbida suudavad, on vesiviljelussaaduste osakaal kõikides kalandustoodetes siiski märkimisväärselt väiksem, kui see olla võiks. Suurem osa Eestis tarbitavast vesiviljelustoodangust on imporditud, kuna praegused Eesti vesiviljelustoodete toodangumahud ei suuda siinsete tarbijate vajadusi katta,“ märkis maaeluminister Urmas Kruuse.

„Tulevikus peaks kodumaise vesiviljelustoodangu maht suurenema ning siinkohal näeme potentsiaali merevesiviljeluse arendamisel, mis on ka üks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavas aastani 2030 seatud eesmärkidest,“ täpsustas Kruuse.

Toodangumahu suurenemise kõrval näeb Eesti vesiviljeluse riiklik tegevuskava ette koostöövõime tõhustamist läbi ühistegevuse, ettevõtjate ja teadlaste koostöö edendamist, Läänemeres vetikate ja karpide kasvatamise katsetuste ja uuringutega jätkamist, teavitustööd tarbijate teadlikkuse suurendamiseks jne.

Eesti vesiviljeluse mitmeaastase riikliku tegevuskavaga aastani 2030 saab tutvuda maaeluministeeriumi kodulehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid