Uues koalitsioonilepingus on toodud muu hulgas välja muudatused toimetuleku, peretoetuste ja hinnatõusu leevendamise osas. Toome need siinkohal välja.

Koalitsioonilepingu järgi tõuseb tulumaksuvaba miinimum 654 euroni kuus. Seni oli summaks 500 eurot kuus. Lisaks pikendatakse elektri- ja kütuseaktsiiside ning eriotstarbelise diisli kehtivat aktsiisimäära 1. aprillini 2024.

1. jaanuarist 2023 tõusevad peretoetused

1. novembriks võetakse vastu seadus, millega tõstetakse alates 1. jaanuarist 2023 Eesti lastega perede toimetulemise kindlustamiseks ning perede väärtustamiseks olulisi toetusi. Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 80 euroni kuus. Siiani oli toetuse suuruseks 60 eurot kuus. Praegu on üksikvanema toetus 19 eurot kuus, uuel aastal tõuseb see 80 euroni kuus.

Praegu on lasterikka pere toetus, kus kasvab kolm kuni kuus last, 300 eurot kuus, uuel aastal summa kahekordistub ehk tõuseb 600 euroni kuus. Seitsme ja rohkema lapse puhul tõuseb lasterikka pere toetus 800 euroni kuus. Praegu on selleks summaks 400 eurot kuus. 2024. aastast rakendub lasterikka pere toetusele indekseerimine pensioniindeksi alusel. Toetusest väljumine on etapiviisiline – kolmest lapsest vanema 24-aastaseks saamisel väheneb peretoetus 1/3 võrra ning sama mudel laieneb järgmistele lastele.

Toimetulekutoetus tõusnud energiahindadele

Koalitsioonilepe toetab Eesti perede toimetulemist Venemaa agressiooniga kaasnenud energiahindade hüppelise tõusuga. Nimelt kehtestatakse 1. oktoobrist 31. märtsini tugipakett, mis leevendab energiakandjate hinnatõusu mõju. Elektri kodutarbijatele hüvitatakse elektri hinnast 50 eurot megavatt-tunni kohta. Gaasi kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot ületavast gaasi hinnast 80% kuni 2600 kilovatt-tunni tarbimise kohta ühes kalendrikuus. Kaugkütte kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot megavatt-tunni kohta ületavast hinnast 80%.

Lisaks suurendatakse pikaajalisi investeeringuid energiasäästu ja tagame energiasäästu investeeringutoetuste kiire kasutuselevõtu. Samuti töötatakse välja pikaajalise üldhoolekande reformi kava, arvestades, et 2023. aastast on reformi aastane kogukulu kuni 40 miljonit eurot. Koalitsioonileppes on toodud ka välja, et alustatakse inimeste rahalise koormuse leevendamisega pikaajalise hooldusteenuse eest tasumisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid