ELVL kritiseeris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt viimasel ajal väljendatud seisukohti, mille kohaselt on gaasitarnete häiretest põhjustatud hädaolukorra lahendamine kohalike omavalitsuse ülesanne.

„Leiame, et olukorda, kus kaugkütte toimepidevus võib katkeda üleriigilise gaasipuuduse tõttu, ei saa lahendada kohaliku omavalitsuse tasandil. Üleriigiline gaasitarne häire või selle oht ei ole kohaliku tasandi küsimus,“ teatas Luhalaid kirjas MKM-le.

Luhalaid väljendas selgelt, et tänane olukord on jätnud Eesti elanikud selgusetusse olukorda. „Probleemiks on ka see, et isegi kui gaas on olemas, pole selge, mis on selle hind ja mida see tähendab elanikele. Vaatamata eelmise talve energiakriisi kogemusele ei ole seni selge, kas või mis mahus on tänavu oodata kompensatsioonimeetmeid.“

Alternatiiviks maagaasile on teised kütused, kuid nende kasutuselevõtuks on vaja keskkonnaameti luba, mille jaoks on omakorda vaja otsustada, et kätte on jõudnud hädaolukord.

Luhalaid lisas, et antud juhul vastab olukord vähemalt kahele tingimusele – esineb märkimisväärne maagaasi tarnehäire ja turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust. „Seega on tegemist riikliku hädaolukorraga või selle ohuga,“ nentis Luhalaid.

Ta möönis veel, et soojusettevõtete poolt soojuse tootmise tagamise katkemise oht võib tekkida sellest, kui soojuse tootjatel ei ole võimalik hankida tootmiseks vajalikku maagaasi.

„Sellise olukorra tekkimine ei ole olemuslikult sõltuv konkreetsetest kohalikest omavalitsusest. Sellest tulenevalt tuleb lahendada maagaasi tarneraskustest tekkida võivaid olukordi kõikidele maagaasi kasutatavatele soojusettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele ühetaoliselt riiklikul tasandil juhitava hädaolukorra kaudu.“

Luhalaid tõi samas ka välja, et ka juhul kui saadakse luba põlevkiviõli kasutamiseks, on seda vaja ka varuda. „Põlevkiviõli mahud on aga samuti piiratud ja kaetud lepingutega. Selleks, et talvel saaks kasutada alternatiivseid energiaallikaid, tuleb sellega juba praegu tegeleda,“ selgitas Luhalaid ministeeriumile saadetud kirjas, paludes võimalust kuulutada välja hädaolukord.