Tänasel riigikogu istungil võeti vastu 12 uut seadust. Üheks neist oli maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mille eesmärk on tagada Eesti gaasisüsteemi vastupidavus gaasivarustuse pikaajalise katkestuse korral.

Lisaks panevad muudatused alates järgmise aasta 1. juulist tuuleelektrijaamade rajajatele kohustuse maksta omavalitsusele ja kohalikele elanikele tasu, et soodustada taastuvenergia tootmist. Nimelt hakkavad muudatuste kohaselt maismaatuulikust kuni kolme kilomeetri kaugusel elavad inimesed saama kuni kuue kuu alampalga suurust tasu.

Meretuuleparkide puhul saab valemi järgi arvutatavat tasu ka omavalitsus, kelle rannajoonele on park lähemal kui 20 kilomeetrit. Kalandusettevõtjad hakkavad hüvitist saama juhul, kui nende kalasaagi vähenemine on põhjustatud tuuleelektrijaamast. Juba töötavatele tuuleparkidele tuulikutasu maksmise kohustus ei laiene.

Riigikogu pressiteenistusest sõnas Karin Kangro, et tegemist pole ühekordse tasuga, vaid seda arvestatakse ühe aasta kohta.