„2021. aastal jätkus elu maailmas koroonaviiruse taktikepi all, suuresti suunas ja mõjutas ka kogu SYNLAB Eesti tegevust koroonaviirus,“ märkis ettevõte.

„Olime laboriga viirusevastase võitluse nn eesliinil, pakkudes kogu aasta jooksul testimisteenust riikliku avaliku testimise raames, samuti tasulise teenusena inimestele, kellel testimine oli vajalik kas reisimiseks, üritustest ohutuks osavõtmiseks või ka töökollektiivides viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks,“ märkis ettevõte. Eestist käisid spetsialistid abis kolleegidel Belgias, Saksamaal, Soomes, Rootsis.

SYNLAB Eesti 2021. aasta tulemused taas äärmiselt erakordsed, kirjutas ettevõte. SYNLAB Eestis teostati 2021. aastal üle 10,6 miljoni laborianalüüsi (2020: 8,7 miljonit), müügitulu oli 104,5 miljonit eurot (2020: 73,6 miljonit eurot) ja puhaskasum 38,2 miljonit eurot (2020: 27,5 miljonit eurot). Ettevõttes töötas aruandeperioodil töölepinguga keskmiselt 381 töötajat (2020: 266 töötajat).

Ettevõtte kohustuste hulk vähenes varasema aastaga võrreldes ligi 20 miljoni euro võrra 12 miljoni euroni, mis tuli peamiselt pikaajaliste kohustuste vähenemisest.

SYNLABi tavapärane tegevus laboriteenuste osutamisel oli ettevõtte sõnul samuti täis väljakutseid. Kasvasid töömahud nii äri- kui ka eraklientide osas, laiendati ja parendati oma tegevuskohtade võrgustikku, luues patsientidele mugavamaid verevõtuvõimalusi ja töötajatele paremaid töötingimusi. Suurim muudatus puudutas Tartu labori kolimist Raatuse Tervisekeskuses asuvatesse uutesse ruumidesse. Inveteeriti uutesse tehnoloogiatesse, kõige laialdasem projekt oli seotud Tallinna labori automaatliinide uuendamise/väljavahetamise ettevalmistamisega. Automaatliinide uuenduste lõpuleviimine ja käivitamine on ka järgmise majandusaasta olulisemateks investeeringuteks, ütles Synlab.

SYNLAB Eesti klientideks on rohkem kui pooled Eesti perearstidest, samuti erakliinikud, ambulatoorsed tervishoiuasutused, töötervishoiukeskused, mitmed Eesti haiglad ning erinevad teadus-arendusasutused ja riiklikud institutsioonid. Ettevõte pakub laboratoorse diagnostika teenust ka otse patsientidele. SYNLAB Eesti pakub teenust lisaks Eestile ka Soome ja Leedu turule. Kokku moodustas tervishoiuteenuste eksport ligi 11% ettevõtte analüüside mahust 2021. aastal (32% võrreldaval perioodil).