See on üsna tavapärane, et ka koduse päikesejaama liitumise kalkulatsioon ulatub ligi 10 000 euroni. Üle 15 kW päikesejaamadega on asi selge. Need on juba kindlalt üle isikliku tarbimisvajaduse ehk rajatud elektri võrku müümiseks. Seega on nende puhul tegu äriettevõtmistega, mille elektrivõrguga ühendamiseks vajalikud investeerimiskulud tuleb omanikul endal kanda.

Kodumaja katusele paigaldatud päikesepaneelid jäävad tavaliselt alla 15 kW. Nende puhul on rõhutatud, et sellises suuruses päikesejaamade liitmiseks on võrgus enamasti ruumi piisavalt. Eriti on võrke juba varuga planeeritud tiheasustusega aladel, kus Elektrilevi kutsub üles kodumajapidamisi rohkem päikeseenergia tootmisi rajama. Liitumine on odav, sest põhivõrguga liitumise arenduskohustuse võtab enda kanda Elektrilevi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid