„Platvormid nagu AirBnB, Bolt ja Uber on olnud uudsed ärimudelid, aga paraku pole meil täna eriti infot selliste ärimudelite telgitaguste kohta – me ei tea, kui palju platvorme Eestis tegutseb ja kui palju tehinguid nad tegelikult vahendanud on. Läbipaistvuse suurendamine aitab konkurentsi moonutamise ja võimalike maksupettuste etteheiteid maha võtta,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus muudatuste vajalikkust.

„Muudatuste tulemusel ei kehtestata ühtegi uut maksu, vaid selged reeglid, mille alusel peavad platvormid nende kaudu teenitud tulu infot jagama hakkama. Näiteks pole vajalik esitada andmeid platvormil registreeritud n-ö mitteaktiivsete müüjate kohta, kes pole aasta jooksul teinud ühtegi tehingut või on teinud neid väga väikeses mahus,“ ütles finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Praegu toimub andmevahetus platvormidega vabatahtlikkuse alusel. MTA on sõlminud osa platvormidega kokkulepped ja need platvormid edastavad vabatahtlikult MTA-le teavet müüjate kohta, kes on selleks nõusoleku andnud. MTA hinnangul moodustab selliselt deklareeritud tulu aga väikese osa tegelikult teenitud tulust, sest vabatahtlikult esitavad andmeid vähesed platvormid.

Teavet tuleb anda nii kohalike kui ka välismaalaste kohta

Aastast 2023 peavad platvormihaldurid hakkama teavet koguma muu hulgas nii füüsilistest kui juriidilistest isikutest müüjate kohta ja selle järgmise aasta jaanuari lõpuks saatma MTA-le. Teavet tuleb anda nii platvormil tegutsevate kohalike kui ka ELi liikmesriikide maksukohustuslaste kohta, samuti selliste riikide maksukohustuslaste kohta, kellega Eesti on sõlminud kokkuleppe maksualase teabe automaatseks vahetamiseks. Mitteresidentide kohta saadud teavet vahetavadki maksuhaldurid omavahel automaatse teabevahetuse korras.

Kui müüja keeldub platvormihaldurile tema aruandekohustuse täitmiseks vajalikke andmeid jagamast, on platvormihalduril õigus meeldetuletuste eiramise korral tema konto sulgeda ja takistada tal platvormil edaspidi registreerimast, samuti õigus hoiduda müüjale tasu üle kandmisest.

Andmete esitamata jätmise eest saab MTA lasta lisada kohustusi mittetäitva platvormihalduri platvormi veebilehele hoiatuse. Viimase abinõuna on võimalik platvormi kasutamine blokeerida, aga seda üksnes juhul, kui kõik muud proportsionaalsemad meetmed ning abinõud on ammendunud.

Eelnõuga üle võetav aruandlusreeglistik tuleneb peaasjalikult ELi direktiivist 2021/514, mille koostamisel omakorda tugineti Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) varem koostatud platvormihaldurite aruandluskohustuste mudelreeglitele.

Eelnõuga muudetakse maksukorralduse seadust ja maksualase teabevahetuse seadust.

Eelnõu materjalidega saab tutvuda siin: